LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Studentams paskirtos UAB „Baltisches Haus“ vardinės stipendijos

UAB „Baltisches Haus“ 2017/2018 studijų metais skiria 7 stipendijas Klaipėdos universiteto studentams: po vieną stipendiją skiriama biomedicinos, humanitarinių, fizinių, menų, socialinių ir technologijos mokslų studijų sričių bakalauro nuolatinių studijų programų antro–ketvirto kurso studentams bei tikslinę stipendiją vienam iš praėjusių metų UAB „Baltisches Haus“ stipendiatų.

UAB „Baltisches Haus“ vardinės stipendijos 2017–2018 studijų metais skiriamos šiems Klaipėdos universiteto studentams:

  1. Ritai Gikarienei, Sveikatos mokslų fakulteto Kineziterapijos bakalauro nuolatinių studijų programos 4 kurso studentei – biomedicinos mokslų studijų srityje;
  2. Aurėjai Jundulaitei, Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Lietuvių filologijos ir užsienio (ispanų) kalbos bakalauro nuolatinių studijų programos 3 kurso studentei – humanitarinių mokslų studijų srityje;
  3. Gabrielei Jankauskaitei, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Hidrologijos ir okeanografijos bakalauro nuolatinių studijų programos 4 kurso studentei – fizinių mokslų studijų srityje;
  4. Agnei Aleksiejūnaitei, Menų akademijos Režisūros bakalauro nuolatinių studijų programos 4 kurso studentei – meno studijų srityje;
  5. Rasai Kavarzaitei, Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo bakalauro nuolatinių studijų programos 3 kurso studentei –  socialinių mokslų studijų srityje;
  6. Rokui Labokui, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Chemijos inžinerijos bakalauro nuolatinių studijų programos 4 kurso studentui – technologijos mokslų studijų srityje;
  7. Justui Kiaulakiui, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Jūrų uosto inžinerijos bakalauro nuolatinių studijų programos 3 kurso studentui (tikslinė stipendija).

Viena stipendija mėnesiui sudaro 150 Eur. Stipendija studentui skiriama vieneriems studijų metams (dešimčiai mėnesių) su sąlyga, jog po pirmo studijų semestro studentas, kuriam yra skiriama stipendija, neturi skolų ir jo semestro vidurkis nėra daugiau kaip vienu balu žemesnis už praėjusio semestro balų vidurkį. Priešingu atveju studentui stipendija nebeskiriama, o toje studijų srityje skelbiamas naujas konkursas stipendijai likusiems 5 mėnesiams (antram studijų semestrui).

Kandidatai gauti stipendijas (po tris kiekvienoje studijų srityje) parenkami įvertinant praeitų metų gabiausius studentus arba studentus, atlikusius išskirtinius darbus savo studijų srityje. Stipendijos skiriamos UAB „Baltisches Haus“ sprendimu.

Sveikiname stipendijos laureatus!