LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentams paskirtos UAB „Baltisches Haus“ vardinės stipendijos
01-12-2016

Studentams paskirtos UAB „Baltisches Haus“ vardinės stipendijos

UAB „Baltisches Haus“ vardinės stipendijos 2016–2017 studijų metais skiriamos šiems Klaipėdos universiteto studentams:

  1. Tomai Blaževičiūtei, Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos bakalauro nuolatinių studijų programos 4 kurso studentei;
  2. Andrėjui Larionovui, Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Medijų filosofijos ir kultūrinės industrijos bakalauro nuolatinių studijų programos 2 kurso studentui;
  3. Gabrielei Jankauskaitei, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Hidrologijos ir okeanografijos bakalauro nuolatinių studijų programos 3 kurso studentei;
  4. Livijai Krivickaitei, Menų akademijos Vaidybos bakalauro nuolatinių studijų programos 2 kurso studentei;
  5. Gintarei Eimontaitei, Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Socialinės pedagogikos bakalauro nuolatinių studijų programos 4 kurso studentei;
  6. Justui Kiaulakiui, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Jūrų uosto inžinerijos bakalauro nuolatinių studijų programos 2 kurso studentui;
  7. Valentinui Kulevičiui, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Istorijos bakalauro nuolatinių studijų programos 4 kurso studentui.

UAB „Baltisches Haus“ 2016/2017 studijų metais skiria 7 stipendijas Klaipėdos universiteto studentams: po vieną stipendiją skiriama biomedicinos, humanitarinių, fizinių, menų, socialinių ir technologijos mokslų studijų sričių bakalauro nuolatinių studijų programų antro–ketvirto kurso studentams bei tikslinę stipendiją vienam iš praėjusių metų UAB „Baltisches Haus“ stipendiatų. Viena stipendija mėnesiui sudaro 150 Eur. Stipendija studentui skiriama vieneriems studijų metams (dešimčiai mėnesių) su sąlyga, jog po pirmo studijų semestro studentas, kuriam yra skiriama stipendija, neturi skolų ir jo semestro vidurkis nėra daugiau kaip vienu balu žemesnis už praėjusio semestro balų vidurkį. Priešingu atveju studentui stipendija nebeskiriama, o toje studijų srityje skelbiamas naujas konkursas stipendijai likusiems 5 mėnesiams (antram studijų semestrui).

Kandidatai gauti stipendijas (po tris kiekvienoje studijų srityje) parenkami įvertinant praeitų metų gabiausius studentus arba studentus, atlikusius išskirtinius darbus savo studijų srityje. Stipendijos skiriamos UAB „Baltisches Haus“ sprendimu.

Sveikiname stipendijos laureatus!