LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentai turintys negalią kviečiami teikti prašymus dėl tikslinių išmokų skyrimo
01-02-2017

Studentai turintys negalią kviečiami teikti prašymus dėl tikslinių išmokų skyrimo

Specialiųjų poreikių studentams (neįgaliesiems) Valstybinis studijų fondas teikia tikslines išmokas (152 Eur/mėn.) studijų prieinamumui didinti. Šios išmokos naudojamos individualiems specialiesiems studentų poreikiams studijų procese tenkinti.

Norėdami gauti tikslinę išmoką pavasario semestrą studentai prašymus teikia nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. kovo 16 d. elektroniniu būdu per Valstybinio studijų fondo interneto svetainę http://vsf.lrv.lt/  pasirinkę elektronines paslaugas – Tikslinė išmoka. Studentas nukreipiamas į Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinę sistemą (IS „PARAMA“), autorizuojasi prisijungdamas su savo banko prisijungimo duomenimis ir pildo prašymo formą, kuri sistemoje pavadinta „Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras“.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 dienos. Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai Prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos per IS „Parama“.

Išmokas gali gauti neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  • yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  • turi nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros arba pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  • neturi akademinių skolų ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Daugiau informacijos:
Valstybinis studijų fondas
tel. (85) 2647153
el. p. viktorija.vigeliene
@vsf.lt