LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentai kviečiami pretenduoti į KU Tarybos nario ir Senatoriaus pareigas
22-01-2020

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Klaipėdos universiteto statutu ir Klaipėdos universiteto studentų sąjungos (toliau – KUSS) rinkimų tvarkos aprašu, skelbia viešąjį konkursą į laisvas narių vietas KU Valdymo organuose. Šiuo metu kviečiame kandidatūras teikti į:
1. KU Tarybos nario pareigas.
2. KU Senato nario pareigas, studento atstovo – Senatoriaus.

Norinčių kandidatuoti, laukia keletas žingsnių:
1. Reikia paruošti šiuos dokumentus:
– Gyvenimo aprašymą (CV),
– Motyvacinį laišką,
– Užpildytą prašymo formą.
2. Dokumentus pateikti KUSS Centriniui biurui iki vasario 19 d. (imtinai) arba atsiųsti pasirašytas dokumentų kopijas el. p.: kuss@kuss.lt
3. Vasario 19 d. 18 val. dalyvauti KUSS Rinkiminiame Tarybos posėdyje.

__________________________________________________________________________________

Kandidatas į KU Tarybos nario pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • Turi būti Klaipėdos universiteto absolventas;
  • Negali priklausyti Klaipėdos universiteto personalui;

Tarybos nariais negali būti: Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai bei politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, įmonių ar organizacijų, kuriose Klaipėdos universitetas visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai, Klaipėdos universiteto Senato nariai bei asmenys, pastaruosius trejus metus dirbę universitete.

Konkurse gali dalyvauti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, ėję ir einantys atsakingas pareigas viešosios veiklos ar verslo srityse ir turintys žinių bei gebėjimų, kurie padės įgyvendinti Klaipėdos universiteto misiją ir strateginius tikslus.
Visą reikiamą informaciją apie KU Tarybos nario pareigas rasi Klaipėdos universiteto tinklalapyje, adresu: https://www.ku.lt/taryba/
Prašymo į KU Tarybos nario pareigas forma: Prašymo forma.

__________________________________________________________________________________

Kandidatas į KU Senatą turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • Rinkimų dieną turi būti 18 metų;
  • Rinkimų dieną nėra KUSS ar KU darbuotoju, KUSS įsteigtų juridinių asmenų vadovu ar darbuotoju;
  • Rinkimų dieną būti KUSS nariu. (Prašymo forma tapti tikruoju KUSS Nariu)

Daugiau informacijos apie Klaipėdos universiteto Senatą, veiklas: https://www.ku.lt/senatas/
Prašymo forma tapti KU Senatoriumi – Studentų atstovu: Prašymo forma.

__________________________________________________________________________________

Detali rinkimų tvarka nustatyta Klaipėdos universiteto studentų sąjungos rinkimų tvarkos apraše.

Rinkimų rezultatai bus skelbiami KUSS ir KU  interneto svetainėse, visi kandidatai apie rinkimų rezultatus bus informuojami el. paštu, nurodytu kandidatų CV.

[/vc_column][/vc_row]