LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentai kviečiami pildyti prašymus socialinei stipendijai gauti
03-05-2018

Gegužės 1-10 dienomis skelbiamas papildomas prašymų priėmimo laikotarpis 2018 m. pavasario semestrą  socialinei stipendijai gauti.

Valstybinio studijų fondo valdyba balandžio 20 dieną  patvirtino sąrašą studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija 2018 m. pavasario semestro papildomo priėmimo balandžio mėnesį metu.

Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 4 punkto kriterijus atitiko 93 šalies aukštųjų mokyklų studentai. Socialinės stipendijos paskirtos 59 studentams, atitinkantiems 4.1 kriterijų (vieni gyvenantys ar šeimos sudėtyje gaunantys socialinę pašalpą). 14 studentų, turinčių negalią, atitiko 4.2 punkto kriterijų,  20 studentų (ne vyresnių nei 25 metai , netekusių tėvų ar iki pilnametystės globotų) – 4.3 kriterijų.

Tuos, kurie balandį dar neatitiko kriterijų socialinei stipendijai ar laiku ir tinkamai neužpildė prašymų jai gauti, kviečiame nepraleisti papildomos progos pavasario semestrą elektroniniu būdu teikti prašymus Valstybinio studijų fondo informacinėje sistemoje „Parama“ gegužės pradžioje.

Socialinių stipendijų skyrimo klausimais konsultuoja:
Valstybinio studijų fondo

Vyr. specialistė
Viktorija Vigėlienė
+370 5 264 7153
viktorija.vigeliene@vsf.lt