LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentai kviečiami pildyti prašymus socialinei stipendijai gauti
04-06-2018

Birželio 1-10 dienomis skelbiamas papildomas prašymų priėmimo laikotarpis 2018 m. pavasario semestrą socialinei stipendijai gauti.

Gegužės 23 d. Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas)  valdyba 41 aukštųjų mokyklų studentui, atitikusiam Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto kriterijus, skyrė socialinę stipendiją  2018 m. pavasario semestrą iki šio semestro ar studijų pabaigos.

Socialinės stipendijos paskirtos 32 asmenims, atitinkantiems 4.1 kriterijų (vieni gyvenantys ar šeimoje gaunantys socialinę pašalpą). Jiems Fondas išmokės 12 350 eurų. 5 studentams, turintiems negalią, atitikusiems 4.2 kriterijų – 2 223 eurus. 4 studentus,  netekusius abiejų tėvų arba  iki pilnametystės globotus, ne vyresnius 25 metų, atitikusius 4.3 kriterijų, pasieks 1 729 eurų.

Iš viso praeitą laikotarpį pateikti 59 prašymai socialinei  stipendijai gauti. Kriterijus atitikusių studentų socialinėms stipendijoms skirta suma 16. 302 eurai.

Nepraleiskite papildomo prašymų priėmimo 2018 m. pavasario semestrą!

Prašymus teikite elektroniniu būdu Fondo informacinėje sistemoje „Parama“.

Socialinių stipendijų skyrimo klausimais konsultuoja:
Valstybinio studijų fondo
Vyr. specialistė
Viktorija Vigėlienė
+370 5 264 7153
viktorija.vigeliene@vsf.lt