LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Studentai kviečiami pasirašyti paskolų sutarčių

Studentai prisijungę prie savo prašymo-anketos gali sužinoti, ar jiems yra paskirta valstybės remiama paskola. Apie tai, kad jiems siūloma sudaryti paskolos sutartis, studentai yra informuojami išsiunčiant pranešimą į studento prašyme-anketoje nurodytą elektroninio pašto adresą.

Dėl valstybės remiamų paskolų gavimo studentai turės kreiptis į vieną iš pasirinktų bankų: „Swedbank“ AB arba DNB bankas. Čia galite susipažinti ir palyginti šiais metais išduodamoms paskoloms nustatytas bankų sąlygas.

Valstybės remiamų paskolų sutartis studentai galės pasirašyti nuo 2016 m. balandžio 21 d. iki 2016 m. gegužės 18 dienos. Atvykę į banką studentai privalės pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybės kortelę arba pasą). Jeigu valstybės remiamos paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, jis taip pat privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo yra pasirašoma valstybės remiamos paskolos sutartis. Kredito įstaiga turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

Daugiau informacijos:
Tel. (8 5) 255 3371
www.vsf.lt