LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentai kviečiami pasirašyti paskolų sutarčių
19-04-2018

Nuo 2018 m. balandžio 11 d., studentai, prisijungę prie savo prašymo-anketos,  gali sužinoti, ar jiems yra paskirta valstybės remiama paskola. Studentai apie tai, kad jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartis, balandžio 11-ąją buvo informuoti išsiunčiant pranešimą į studento prašyme-anketoje nurodytą elektroninio pašto adresą.

Dėl valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo studentai turi kreiptis į „Swedbank“, AB banką (toliau – bankas). Čia galite susipažinti su šiais metais išduodamoms paskoloms nustatytomis banko sąlygomis. 

Valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2018 m. balandžio 12 d. iki gegužės 10 d. (imtinai).

Atvykę į banką studentai privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). Jeigu valstybės remiamos paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, jis taip pat privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį.

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo yra pasirašoma valstybės remiamos paskolos sutartis. Kredito įstaiga turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

2018 metų pavasario semestrą Valstybinis studijų fondas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams suteikė valstybės garantiją 1639 paskoloms už 1,6 mln. Eur.