LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentai kviečiami pasirašyti paskolų sutarčių
17-10-2017

Nuo 2017 m. spalio 4 d. studentai prisijungę prie savo prašymo-anketos  gali sužinoti, ar jiems yra paskirta valstybės remiama paskola. Studentai apie tai, kad jiems siūloma sudaryti paskolos sutartis, yra informuoti SMS žinute bei išsiunčiant pranešimą į studento prašyme-anketoje nurodytą elektroninio pašto adresą.

Dėl valstybės remiamų paskolų gavimo studentai turės kreiptis į „Swedbank“, AB banką (toliau – bankas). Čia galite susipažinti su šiais metais išduodamoms paskoloms nustatytomis banko sąlygomis. 

Valstybės remiamų paskolų sutartis studentai galės pasirašyti iki 2017 m. lapkričio 2 d. Atvykę į banką studentai privalės pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybės kortelę arba pasą). Jeigu valstybės remiamos paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, jis taip pat privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį.

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo yra pasirašoma valstybės remiamos paskolos sutartis. Kredito įstaiga turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

2017 metų rudens semestrą Valstybinis studijų fondas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams suteikė valstybės garantiją 6320 paskolų už 11 mln. eurų.

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Vaida Mažylytė vyriausioji specialistė
+370 5 255 3371
vaida.mazylyte@vsf.lt
www.vsf.lrv.lt