LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentai kviečiami pasirašyti paskolų sutarčių
04-05-2017

Studentai kviečiami pasirašyti paskolų sutarčių

Nuo 2017 m. balandžio 27 dienos studentai prisijungę prie savo prašymo-anketos gali sužinoti, ar jiems yra paskirta valstybės remiama paskola. Studentai apie tai, kad jiems siūloma sudaryti paskolos sutartis, yra informuojami SMS žinute bei išsiunčiant pranešimą į studento prašyme-anketoje nurodytą elektroninio pašto adresą.

Dėl valstybės remiamų paskolų gavimo studentai turės kreiptis į „Swedbank“, AB banką (toliau – bankas). Čia galite susipažinti su šiais metais išduodamoms paskoloms nustatytomis banko sąlygomis. 

Valstybės remiamų paskolų sutartis studentai galės pasirašyti iki 2017 m. gegužės 26 dienos. Atvykę į banką studentai privalės pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybės kortelę arba pasą). Jeigu valstybės remiamos paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, jis taip pat privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį.
Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo yra pasirašoma valstybės remiamos paskolos sutartis. Kredito įstaiga turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

2017 metų pavasario semestrą Valstybinis studijų fondas 1535-iems Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams suteikė valstybės garantiją 1724 paskoloms už beveik 1,6 mln. eurų.
Papildomą informaciją Jums suteiks:

Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė
Eglė Drungilaitė

+370 5 255 3375

egle.drungilaite@vsf.lt
www.vsf.lrv.lt