LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentai kviečiami pasirašyti paskolų sutarčių
06-10-2016

Nuo 2016 m. spalio 5 d. studentai prisijungę prie savo prašymo-anketos  gali sužinoti, ar jiems yra paskirta valstybės remiama paskola. Studentai apie tai, kad jiems siūloma sudaryti paskolos sutartis, yra informuojami SMS žinute bei išsiunčiant pranešimą į studento prašyme-anketoje nurodytą elektroninio pašto adresą.

Dėl valstybės remiamų paskolų gavimo studentai turės kreiptis į vieną iš pasirinktų bankų: „Swedbank“ AB arba DNB bankas. Čia galite susipažinti ir palyginti šiais metais išduodamoms paskoloms nustatytas bankų sąlygas .

Valstybės remiamų paskolų sutartis studentai galės pasirašyti nuo 2016 m. spalio 6 d. iki 2016 m. lapkričio 3 dienos. Atvykę į banką studentai privalės pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybės kortelę arba pasą). Jeigu valstybės remiamos paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, jis taip pat privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo yra pasirašoma valstybės remiamos paskolos sutartis. Kredito įstaiga turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

2016 metų rudens semestrą Valstybinis studijų fondas 5762-iems Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams suteikė valstybės garantiją 6543 paskoloms (11 mln. eurų).

 

Daugiau informacijos:

Tel. (8 5) 255 3371
www.vsf.lt