LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentai kviečiami mokslinei arba profesinei stažuotei Vokietijoje
29-06-2020

Magistrantai ir doktorantai kviečiami atlikti mokslinę arba profesinę 6 mėnesių stažuotę Vokietijoje.

DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) – vienas didžiausių Europos fondų, remiantis projektus, skirtus aplinkosaugos technologijoms vystyti, moksliniams tyrimams, gamtos ir kultūrinių vertybių išsaugojimui.
DBU siūlo stipendijas baigusiems Vidurio ir Rytų Europos universitetus ir dirbantiems aplinkosaugos srityje savo šalyse.

Programoje dalyvauja Bulgarija, Estija, Kaliningrado sritis, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Čekijos Respublika, Ukraina, Vengrija, Albanija, Bosnija ir Hercogovina, Kosovas, Kroatija, Makedonija, Juodkalnija, Serbija, Slovėnija.

Stipendija suteikiama 6-12 mėnesių mokslinei arba profesinei stažuotei Vokietijos mokslinių tyrimų centruose ir universitetuose. Taip pat galima gauti finansavimą stažuotėms pramonės įmonėse, ministerijose, įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose. DBU laukia paraiškų iš gamtos mokslo specialistų, inžinierių, ekonomistų, teisininkų, dėstytojų ir visų tų, kurie yra susiję su gamtos ir aplinkos apsauga jų gimtosiose šalyse arba Europos Sąjungoje. Kiekvienais metais apie 60 jaunųjų mokslininkų iš aukščiau išvardintų šalių gauna DBU stipendijas.

Programos tikslas – padėti specialistams užmegzti ilgalaikius kontaktus, kurie padėtų sukurti ekspertų tinklą, kaupiantį žinias aplinkosaugos srityje, besikeičiantį informacija ir vykdantį bendrus aplinkosaugos projektus.
Stažuotės trukmė: nuo 6 iki 12 mėnesių.

  • Kandidatai turi būti aukščiau išvardintų šalių piliečiai ir nuolat gyventi jose;
  • iki stažuotės pradžios (2021 m. vasario mėn.) turi turėti magistro laipsnį (todėl paraišką pildyti gali jau ir antro kurso magistrantai) arba studijuoti doktorantūroje;
  • turi būti baigę studijas ne anksčiau kaip prieš 3 metus;
  • pageidautina, kad kandidatai turėtų vokiečių kalbos pagrindus (visi stipendiatai stažuotės pradžioje privalės lankyti fondo finansuojamus intensyvius vokiečių kalbos kursus, kurie vyks Osnabriuke 2021 m. vasario mėn.)

Reikalingi dokumentai

  • online paraiška
  • CV, kurioje atsispindėtų jūsų interesai, darbo patirtis ir ateities planai;
  • siūlomas projektas (aplinkos apsaugos bei gamtos išsaugojimo srities tema, ties kuria norėtumėte dirbti Vokietijoje, temos aktualumas savo šalies, Vidurio ir rytų Europos bei pasauliniu mastu)
  • bakalauro, magistro diplomo kopija arba akademinis išrašas (jei studijos nebaigtos) mokslinio vadovo arba dėstytojo rekomendacija/projekto komentaras;
  • vokiečių kalbos žinių patvirtinimas (jei toks yra).

Dokumentai lietuvių kalba turi būti išversti į vokiečių arba anglų kalbą.

Finansavimas

Skiriama 1250 eurų mėnesiui.

Atranka

Paraiškoms vertinti kviečiama ekspertų komisija. Vėliau atrinkti kandidatai yra kviečiami pokalbiui savo šalyje.

Būstas

Apgyvendinimą Vokietijoje organizuoja DBU ir kviečiančioji institucija. Kandidatai gali pateikti savo pageidavimus.

Stažuotė

Stažuotės pradžioje visi stipendiatai praleidžia 4 savaites centrinėje fondo būstinėje Osnabriuke: lanko intensyvius vokiečių kalbos kursus, seminarus, kuriuose sprendžiami pagrindiniai organizaciniai klausimai, dalyvauja kultūrinėje programoje. Po to stipendiatai išvažiuoja į savo stažuotės vietas. Stipendijos gavėjui suteikiamas būstas, skiriama darbo vieta ir projekto/stažuotės vadovas. Vėliau DBU organizuoja seminarus, kurių metu stipendiatai gali pristatyti savo mokslinių tyrimų temas ir supažindinti su pirmaisiais rezultatais. DBU taip pat remia kitus stipendiatų siūlomus projektus.

Ypatingas dėmesys skiriamas kasmetiniam dalyvavimui St. Marienthal /Ostritz Vasaros Akademijoje liepos mėnesį ir Vokietijos Aplinkosaugos apdovanojimo ceremonijai spalio mėnesį.

Stipendiatų pareigos

Gavusieji stipendiją įsipareigoja vykdyti paraiškoje pristatytą projektą. Jie neturi teisės dirbti kitą darbą arba teikti paraišką kitai stipendijai gauti. Jeigu projektas yra nutraukiamas, pakeičiamas arba baigiamas anksčiau, stipendijos gavėjas privalo apie tai nedelsiant pranešti DBU. DBU pasilieka teisę nutraukti finansavimą ir pareikalauti grąžinti stipendiją, jeigu stipendijos gavėjas pateikė klaidingus duomenis, vykdo projektą, neatitinkantį paraiškoje nurodyto arba nepraneša apie kitus pasikeitimus.

Svarbios datos:

paraišką teikti: iki 2020 m. rugsėjo 5 d. čia
interviu su fondo atstovais: 2020 m. spalio arba lapkričio mėn. Vilniuje
intensyvių vokiečių kalbos kursų pradžia: 2021 m. vasario mėn.
stažuotės pradžia: 2021 m. vasario mėn.

Informacija internete lietuvių kalba: https://www.studinfo.lt/stipendijos/dbu, anglų kalba: https://www.dbu.de/2600.html
Facebook: https://bit.ly/3e1jmzA

Visi, turintys klausimų, gali drąsiai kreiptis: Renata Žukovska, renata.zukovska@studinfo.lt, +370 62087841

P.S. Stažuočių sritys nėra ribojamos, vienintelis reikalavimas – kad tema vienaip ar kitaip sietųsi su aplinkosauga.