LT   |   EN      Mano KU   |   
Startuoja studentų žaliojo augimo kompetencijų ugdymo projektas
15-10-2018

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedra, kaip pagrindiniai projekto partneriai, pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą “SB BRIDGE”, kuriuo siekiama ugdyti studentų žaliojo augimo kompetencijas ir skatinti glaudžiau bendradarbiauti įmones bei studentus regionuose, patenkančiuose į Pietų Baltijos programos interesų lauką.

Š. m. spalio 8–9 d. į Klaipėdoje surengtą projekto pradžios renginį rinkosi tarptautinio projekto “SB BRIDGE – Building bridges for green tech future” partneriai iš visų Pietų Baltijos programos šalių: Danijos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos. Sutelktas solidus partnerių tinklas (6 projekto partneriai ir 15 asocijuotų partnerių) apima ne tik universitetus, bet ir savivaldybes, verslo inkubatorius, teminius klasterius bei konsultacines įmones, padedančias jauniems žmonėms kurti žaliojo ir mėlynojo augimo startuolius. Projekto asocijuotais partneriais bus nemažai įmonių, dirbančių žaliojo augimo srityje, taip pat asociacijų, siejančių šias įmones ir skatinančių tvarią bei mažiau taršią plėtrą. Iš Lietuvos projekte dalyvaus šios organizacijos: „Klaipėda ID“, Lietuvos inovacijų centras ir Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė.

Įgyvendinant projektą visose dalyvaujančiose šalyse jaunimui bus rengiamos teminės žaliojo augimo kompetencijų ugdymo stovyklos, vyks technologinės olimpiados, idėjų generavimo ir sprendimų modeliavimo sesijos. Be to, bus sukurta teminė internetinė svetainė su el. darbo paieškos ir pasiūlos moduliu. Žaliojo augimo pagrindu veikiančioms įmonėms bus sudaryta galimybė tiesiogiai susitikti ir pabendrauti su darbo ieškančiais jaunais žmonėmis, kurie turi žinių bei gebėjimų dirbti ir taip prisidėti prie žaliųjų technologijų diegimo įgyvendinant konkrečius verslo sprendimus.

Projekto pradžios renginyje šiltą sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė prof. dr. Antanas Bučinskas, palinkėjęs visiems kartu spręsti kylančius regiono tvarumo ir žaliojo augimo iššūkius. Ekonomikos katedros vedėjas prof. dr. Vytautas Juščius sveikinimo kalboje ir plenariniame pranešime akcentavo organizacijų socialinės atsakomybės principus, skirtingų institucijų darbo bendram labui poreikį, išskyrė pagrindinius ekonominius, aplinkos ir socialinius įtakos veiksnius, taigi pateikė temines žaliojo augimo tyrimų sritis ir projekto idėjos aktualijas. Projekto vadovė doc. dr. Rasa Viederytė projekto partneriams pristatė projekto idėjos generavimo istoriją, sėkmingus Seed money projekto „BRIDGE“ rezultatus, projekto veiklų struktūrą ir pakvietė kartu dirbti tolesnėse projekto atidarymo darbo sesijose.

Projekto pradžios renginyje dalyvavo ir pagrindines projekto administravimo bei finansavimo taisykles pristatė Pietų Baltijos programos Jungtinio sekretoriato atstovės Jennifer Billowie ir Anna Siroco.

Svečiai buvo pakviesti teminiam vizitui po Klaipėdos uosto akvatoriją laivu. Ekskursijos metu informaciją apie uosto įmones ir uosto žaliųjų technologijų plėtros perspektyvas pristatė Lietuvos valstybinio jūrų uosto direkcijos Tarptautinių ryšių ir protokolo vadovė Kristina Gontier.

Pasak projekto vadovės R. Viederytės, projektas bus naudingas ne tik Socialinių ir humanitarinių mokslų, bet ir Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetų studentams, besidomintiems žaliosiomis technologijomis, mažiau taršia aplinka, tvariais socialinės ir ekonominės aplinkos gerinimo sprendimais.