LT   |   EN      Mano KU   |   
Startavo projekto „Baltic Gender“ tinklaraštis
18-04-2017

Startavo projekto „Baltic Gender“ tinklaraštis

2016 m. rugsėjo mėnesį Klaipėdos universitete pradėtas vykdyti Horizon 2020 programos projektas „Baltic Gender“, skirtas lyčių lygybei Baltijos šalių jūrų tyrimų organizacijose užtikrinti.

Projektą vykdo aštuonios akademinės institucijos iš penkių Baltijos jūros valstybių: pagrindinis partneris GEOMAR (Vokietija), partneriai Kylio universitetas, Kylio taikomųjų mokslų universitetas, Leibnico Baltijos jūros tyrimų Institutas Varnemiundėje (Vokietija), Tartu universiteto Jūrų institutas (Estija), Klaipėdos universitetas, Lundo universitetas (Švedija) ir Suomijos aplinkos institutas (Suomija). Šių Baltijos regiono šalių patirtis lygių lyčių galimybių aspektu yra itin skirtinga. Skandinavijos šalys yra žinomos kaip lyderės pasaulio vyrų ir moterų lygių galimybių srityje. Vokietija pastaraisiais metais vykdo aktyvią politiką šiuo klausimu. Tuo tarpu, Estijos ir Lietuvos pasiekimai lygių galimybių srityje laikomi kaip itin minimalūs. Nepaisant skirtingos šalių pažangos jūros moksluose ir technologijose, vyrauja tos pačios problemos: dirbančių moterų drastiškai sumažėja podoktorantūriniu laikotarpiu ir mažėjimo tendencija išlieka visuose mokslinės karjeros laikotarpiuose.

Projekto bendras tikslas – prisidėti prie ES strateginių siekių skatinti lyčių lygybę, integruojant lyčių aspektą į projekte dalyvaujančių jūros tyrimų institucijų politiką. Pagrindinis projekto rezultatas – partnerių institucijose parengti ir patikslinti lyčių lygybės įgyvendinimo veiksmų planus (angl. Gender Equality Plans (GEP)), padėsiančius institucijai strategiškai suplanuoti veiksmus, siekiant lyčių lygybės bei vykdyti jų stebėseną. Projekto tikslams pasiekti bei viešinti projekto rezultatus akademinei ir plačiajai visuomenei, numatytos priemonės: tinklaraščiai moterų mokslininkių matomumui didinti bei šeimai draugiškai politikai formuoti, mentorystės programa jaunoms mokslininkėms remti, grass root (aut. pastaba: žmonių „iš apačios“ iniciatyva) tinklaveikos institucijoje iniciavimas, metodų lyčių aspektui į mokslinių tyrimų kontekstą integruoti.

Balandžio 18-ąją dieną startuoja tinklaraštis, kuriame bus talpinamos jūros tyrimų srityje dirbančių mokslininkių istorijos. Kviečiame skaityti http://www.oceanblogs.org/balticgender/.

Daugiau informacijos apie projektą rasite tinklapyje www.baltic-gender.eu.

Kontaktiniai asmenys: Viktorija Vaitkevičienė, Jūros tyrimų atviros prieigos centras, viktorija.vaitkeviciene@apc.ku.lt, Rima Mickevičienė, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, rima.mickeviciene@ku.lt

Šis projektas finansuojamas ES Horizon 2020 mokslinių tyrimų ir inovacijų programos lėšomis, sutarties Nr. 710363 .