LT   |   EN      Mano KU   |   
Startavo 7-asis JAV ir Baltijos šalių tarptautinis simpoziumas
13-06-2018

Birželio 13 dieną Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute startavo 7-asis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Baltijos šalių tarptautinis simpoziumas „Švari ir saugi Baltijos jūra ir Baltijos šalių energetinis saugumas“.

Baltijos simpoziumo tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp jūrinio sektoriaus atstovų, nagrinėjant mokslines bei praktines vandenynų ir jūrų išteklių naudojimo aktualijas, skatinti naujus mokslinius tyrimus bei jūrinių technologijų kūrimą, užtikrinti apsikeitimą moksline patirtimi tarp JAV ir Baltijos šalių. Ypatingai daug dėmesio skiriama jaunųjų mokslininkų pritraukimui, pristatant naujausius tyrimų rezultatus.

Simpoziumo atidarymo metu laikinai einantis Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas prof. dr. Artūras Razbadauskas sveikino susirinkusiuosius ir džiaugėsi, jog simpoziume nagrinėjamos temos yra svarbios ne tik Klaipėdai, Baltijos jūros regionui, bet ir visam pasauliui. „Visai neseniai Klaipėdos miestas parengė ekonominio proveržio strategiją „Mėlynasis proveržis“. Temos, kurias aptarsite simpoziumo metu, bus aktualios Klaipėdai, siekiant proveržio jūrinės ekonomikos, bioekonomikos, pažangios pramonės sektoriuose. Linkiu turiningo ir prasmingo laiko Klaipėdoje, Klaipėdos universitete“. Atidarymo metu sveikinimo žodį tarė ir Baltijos šalių tarptautinio simpoziumo iniciatorius iš Jungtinių Amerikos Valstijų Jerry C. Carrol.

Simpoziumo temos išskirtos atsižvelgiant į svarbiausius jūrinio sektoriaus pastarųjų dienų iššūkius: Baltijos šalių energetinis saugumas ir nepriklausomybė (alternatyvios energijos šaltiniai, suskystintų gamtinių dujų naudojimas, povandeninės energijos tiekimo infrastruktūros plėtra); rizikos vertinimas ir planavimas (reagavimas į taršos incidentus, stebėsenos metodų tobulinimas); jūroje palaidoto cheminio ginklo saugus tvarkymas; ekosistemų funkcionavimas ir socio-ekonominiai poveikiai.

Naujausių jūros mokslų ir technologijų pasiekimų pristatymas ir apsikeitimas moksline patirtimi tarptautiniu mastu neabejotinai prisidės prie Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtros, sustiprins mokslo bei verslo ryšius, paskatins naujus mokslinius tyrimus ir naujų technologijų kūrimą.

Simpoziumui aktualius pranešimus skaitys kviestiniai pranešėjai iš Baltijos ir Viduržemio regiono, renginio dalyviai pristatys žodinius ir stendinius pranešimus pagal pagrindines simpoziumo temas suskirstytose sesijose. Renginio metu bus suorganizuota specializuota sesija, skirta tarptautiniam projektui SBOIL (Oil Spill Response through clean-up with biogenic oil binders) pristatyti.