LT   |   EN      Mano KU   |   
Spalio 29 d. Mes neužmiršome. Ekumeninė rimties ir susikaupimo akimirka
27-08-2020

Mirusių universitetinės bendruomenės narių prisiminimas Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vitražinėje salėje.

Kada?: Spalio 29 d. (ketvirtadienis) 16.00 valandą

Kur?: Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vitražinė salė, S. Nėries g. 5

Trukmė (30-45 min.)

Kviečiame ekumeninei rimties ir susikaupimo akimirkai prieš Vėlines į Klaipėdos Universiteto Socialinių ir Humanitarinių Mokslų Fakulteto Vitražinę salę. Prisiminsime mūsų akademinės bendruomenės kūrėjus ir bendražygius, darbuotojus esančius amžinybėje. Skaitysime jūsų atsiųstus mirusiųjų akademinės bendruomenės narių vardus. Klausysimės biblinių ištraukų ir meninių Klaipėdos universiteto mišraus choro „Pajūrio aidos“ sakralinės muzikos intarpų.

Kapelionas kviečia atsiųsti mirusių akademinės bendruomenės narių vardus iki spalio 25 d. el.paštu: andriuvaitkeviciu@yahoo.com