LT   |   EN      Mano KU   |   
Spalio 20-22 d. 14-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija
09-07-2021

Svarbiausios datos

Dalyvių ir pranešimų registracija – pratęsta iki 2021 m. rugpjūčio 23 d. 17:00 val.
Straipsnių priėmimas konferencijos leidiniui – pratęsta iki 2021 m. rugpjūčio 23 d. 17:00 val.
Konferencijos programos paskelbimas – iki 2021 m. spalio 4 d.
Konferencija – 2021 m. spalio 20–22 d.

Apie konferenciją

Šios konferencijos tikslas – suburti visus besidominčius jūrine aplinka ir kultūra žmones bendrai diskusijai bei informacijos pasidalinimui apie jūrinių tyrimų ir technologijų vystymosi perspektyvas, jūrinės aplinkos naudojimo, tausojimo bei saugojimo būdus, jūrinės kultūros bei paveldo puoselėjimo tradicijas.

KONFERENCIJOS TEMOS

 1. Fundamentalūs ir taikomieji jūros ir kranto zonos aplinkos tyrimai:
  – jūrinių tyrimų infrastruktūros Lietuvoje, naujausios jūrinių tyrimų iniciatyvos ir tinklai, jūrinių tyrimų ateitis ir poreikiai Lietuvoje;
  – jūros ir kranto zonos biologiniai, ekologiniai, geologiniai, hidrologiniai, ekonominiai, archeologiniai, socialiniai ir kultūriniai tyrimai;
  – povandeninis kultūros paveldas Lietuvoje ir jo apsauga;
  2. Mėlynosios ir žaliosios technologijos ir inovacijos
  – mokslo ir verslo bendradarbiavimo rezultatai;
  – mokslo rezultatų komercinimo geroji praktika;
  – startuolių iniciatyvos – technologijų poveikis jūrinei aplinkai, jūros ir vandenų taršą mažinančios technologijos.
  3. Jūra ir sveika aplinka:
  – tvarus išteklių naudojimas ir ekosistemų apsauga;
  – ekosistemų teikiamos paslaugos;
  – rekreacinė erdvė ir sveikatinimo potencialas.

KONFERENCIJOS DALYVIAI

Mokslininkai, doktorantai ir tyrėjai iš visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, jūrinio verslo, atsakingų institucijų, regiono administracijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir visi besidomintys jūrine tematika.

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas.

KONFERENCIJOS VIETA

Esant galimybei susitikti gyvai – Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas, Universiteto alėja 17, Klaipėda.
Tęsiantis ribojimams dėl Covid-19 – virtualioje bendravimo platformoje.