LT   |   EN      Mano KU   |   
Socialinių pokyčių studijų centre startuoja naujas Pietų Baltijos programos 2014-2020 m. projektas
12-08-2016

2016 m. pavasario pabaigoje Interreg Pietų Baltijos programos monitoringo komitetas atrinko 10 projektų, tame tarpe ir tą, kuriame dalyvauja KU SMF Socialinių pokyčių studijų centro mokslo darbuotojai. Projekto pareiškėjas – Kalmaro apskrities regioninė taryba (Švedija).

2014-2020 m. Pietų Baltijos programa orientuota į mėlyną ir žalią augimą įvairiuose (ekonominiame, socialiniame, turizmo ir kt.) sektoriuose bei bendradarbiavimo stiprinimą, todėl projekto pareiškėjams ir partneriams reikėjo įrodyti kaip projektas „Capacity building for Strategic Youth Policy and Transnational cooperation (CaSYPot)“ prisidės prie bendrų programos prioritetų.

Laimėto projekto tikslas – stiprinti jaunimo politikos strategiją bei tarptautinį bendradarbiavimą Pietų Baltijos regione, užtikrinant glaudų institucijų bendradarbiavimą bei atsižvelgiant į jaunimo poreikius. Siekiant užsibrėžto tikslo bus ieškoma sprendimų ir priemonių kaip tobulinti jaunimo politikos strategiją, pasitelkiant mokslo bei švietimo potencialą,  politines, vyriausybines ir nevyriausybines  organizacijas iš trijų šalių: Švedijos, Lenkijos ir Lietuvos.

Norint užtikrinti jaunų žmonių saugią ir sveiką aplinką bei atliepti jų socialinius ir ekonominius lūkesčius, projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama atlikti tarptautinį jaunimo tyrimą, parengiant tyrimo instrumentą ir adaptuojant jį longitiudinėms studijoms. Tyrimo rezultatai bus vertinami bei aptariami projekto susitikimuose-seminaruose, kuriuose be projekto partnerių ir pagrindinės tikslinės grupės – 16-17 m. amžiaus jaunimo, bus kviečiami dalyvauti politikai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, švietimo bendruomenių nariai. Taip pat finansuojamos veiklos, skirtos bendrai duomenų bazei sukurti, kurioje ir po projekto užbaigimo galėtų tęstis projekto tikslinių grupių bendradarbiavimas, keitimasis patirtimi bei tinklų kūrimas tolesnei plėtrai, gerinant jaunimui aktualios informacijos apie vykdomą jaunimo politiką, švietimą, darbinio užimtumo ir laisvalaikio galimybes, sveikatos stiprinimą ir kt., sklaidą.

Atlikto tyrimo pagrindu bus rengiamos mokslinės publikacijos. Autoriai tikisi, kad jose pateikta aktuali ir kokybiškai nauja mokslinė informacija ne tik prisidės prie jaunimo politikos strategijos kūrimo Pietų Baltijos regione, tačiau bus įdomi ir naudinga visuomenei, norinčiai geriau suprasti jaunimo gyvenimo procesų pokyčių priežastis ir galimus jų raidos scenarijus ateityje.

Projektas veiklas jau pradėjo, rugsėjo 20-21 dienomis vyks projekto partnerių susitikimas Emmabodos mieste (Švedija).

Nuoroda: https://southbaltic.eu/-/first-projects-approved