LT   |   EN      Mano KU   |   
Socialinės geografijos katedra baigė įgyvendinti projektą „Kryžkelės 2.0“
18-02-2016

Socialinės geografijos katedra baigė įgyvendinti projektą „Lagūnos kaip kryžkelės turizmo ir gyventojų sąveikai Pietryčių Baltijos pakrančių regionuose: nuo istorijos iki dabarties“ (Kryžkelės 2.0). Projekto įgyvendinimą finansavo Lietuvos-Lenkijos-Rusijos bendradarbiavimo abipus sienos programa 2007–2013 m. Projekte taip pat dalyvavo Neringos savivaldybės administracija, bei kiti partneriai iš Lenkijos ir Rusijos Karaliaučiaus krašto. Iš viso 13 partnerių.

Šio projekto tikslas – skatinti tarptautinio turizmo plėtrą Kuršių marių ir Aistmarių pakrančių regionuose, turizmo ir rekreacijos infrastruktūrai pritaikant pakrančių regionų gamtos, istorijos ir kultūros paveldo vertybes ir objektus. Taip pat sukurti integruotą erdvę rekreacijos ir turizmo vystymui nuo Klaipėdos iki Gdansko (Lenkijoje).

Projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos:
– paruoštos rekomendacijos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai;
– paruošta Kuršių marių ir Aistmarių pakrančių regionų strategija ir veiksmų planas;
– sudaryti keturi tarptautiniai vandens turizmo maršrutai bei suderinti su pasienio tarnybomis;
– sudaryti gamtos, istorijos ir kultūros paveldo objektų katalogai;
– paruošti metodiniai leidiniai Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Karaliaučiaus krašto gidams apie pakrančių ir pasienio regionų turizmo išteklius ir infrastruktūrą;
– paruoštos knygos apie Kuršių marių ir Aistmarių regionų tradicijas;
– pravesti 3 vasaros ir rudens mokyklos Klaipėdos universiteto, Gdansko universiteto ir Baltijos federacinio I. Kanto universiteto bakalauro ir magistro studijų studentams;
– įgyvendintos dvi archeologinių kasinėjimų ekspedicijos Olštyne (Lenkija), ir Viskiautuose (Karaliaučiaus krašte);
– suorganizuotos 3 mokslinės konferencijos, viešinti atliktų tyrimų rezultatai bei atliktas jų praktinis pritaikymas, bendradarbiaujant su muziejais, turizmo informacijos centrais;
– pravestos 2 ekskursijos Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Karaliaučiaus krašto gidams apie pakrančių ir pasienio regionų turizmo išteklius ir infrastruktūrą, 56 gidams suteikta tarptautinė akreditacija vesti ekskursijas po Rusijos Karaliaučiaus krašto pasienio ir pakrančių teritorijas;
– Socialinės geografijos katedros 20 studentų ir 5 dėstytojai dalyvavo ekspedicijoje keliaujant aplink Kuršių marias;
– Socialinės geografijos katedroje įkurta Geografinės informacijos sistemų (GIS) laboratorija, įsigytos ArcGIS programos licencijos bei duomenų bazės, sukurtos darbo vietos profesionaliems GIS tyrimams atlikti. GIS laboratorijos tikslas – didinti visuomenės geografijos mokslo praktinį pritaikomumą bei stiprinti mokslinių tyrimų infrastruktūrą katedroje;
– Projekto lėšomis buvo atnaujinta auditorija, nupirkti nauji baldai, siekiant gerinti mokymo aplinkos kokybę.
– Iš viso projekte dalyvavo 20 KU dėstytojų ir mokslininkų, 40 KU studentų. Projekto rezultatais naudojasi 56 gidai, 80 KU studentų, 12 rekreacijos vadybininkų ir turizmo informacijos specialistų, 16 muziejų darbuotojų, 3 kelionių agentūros.

Socialinės geografijos katedra – regioninės plėtros projektų bei mokslo taikomųjų tyrimų lyderis Klaipėdos universitete.
Už pagalbą įgyvendinant projektą dėkojame KU strateginio planavimo vyresniajai specialistei Agnei Valaitienei ir finansininkei Silvijai Tuminienei.

Doc. dr. Eduardas Spiriajevas
Socialinės geografijos katedros vedėjas