LT   |   EN      Mano KU   |   
Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro mokslininkai ištyrė alumnų kompetencijas įsiliejant į darbo rinką
09-12-2021

Neseniai dienos šviesą išvydo KU Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro darbuotojų doc. dr. Irmos Spiriajevienės, lekt. doktorantės Erikos Čepienės ir doc. dr. Eduardo Spiriajevo mokslinis focus groupės tyrimas, kurio content analizė, davė įdomių bei reikšmingų rezultatų Klaipėdos universitetui.

Tai, kad vienų programų absolventams darbo rinkoje sekasi geriau nei kitų programų absolventams, žmogiškojo kapitalo teoretikai sieja su skirtinga išsilavinimo kokybe. Dėl to reikia įsiklausyti į darbo rinkos poreikius ir derinti ruošiamų aukštosiose mokyklose studentų kompetencijų atitiktį darbo rinkai.

Studijų programų kūrimo ir atnaujinimo procese aukštosios mokyklos dialogas su dirbančiais absolventais, grindžiamas grįžtamuoju ryšiu, yra išskirtinai svarbus prioritetas KU studijų programų stiprinime. Šio tyrimo metu iškomunikuotos įžvalgos suponavo studijų programos tobulinimo kryptis, kurios orientuotos į studentų kompetencijų svarbą ir jų atitikties darbo rinkoje išlaikymą bei stiprinimą.

Siekiant geriau suprasti esmines visuomenės intelektinio potencialo kūrimo, ugdymo, efektyvaus bei kryptingo panaudojimo darbo rinkoje būtina, kad aukštosios mokyklos reguliariai moksliškai tirtų, ko reikia darbo rinkai ir savo studijų programas kurtų bei atnaujintų pagal content analizės tyrimų rezultatus.

Tyrėjų straipsnis „Visuomeninės geografijos magistrantūros studijų programos absolventų kompetencijų pritaikymas darbo rinkoje“ publikuotas moksliniame žurnale „Mokslo almanachas. Geografija ir edukacija.“ 2021, p. 20–48. (Nuoroda į straipsnį: https://www.sciencegate.app/app/document/download/10.5200/ge.2021.2).