LT   |   EN      Mano KU   |   
SMF Vadybos katedra pradeda dalyvavimą naujame tarptautiniame projekte
20-03-2018

Pietų Baltijos jaunimo pagrindinių grupių tinklas SB YCGN

APIE PROJEKTĄ:

Pagrindinis tikslas – didinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, ugdant vietos veikėjų, dirbančių su jaunimu, gebėjimus ir parodant minkšto tarpvalstybinio bendradarbiavimo, sprendžiant įprastas jaunimo problemas, naudą. Projekto pagrindinės tikslinės grupės yra savivaldybių jaunimo tarybos, jaunimo nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, jaunimas ir žmonės, susiję su jaunimo reikalais.

Uždaviniai:
1. Šalyse partnerėse stiprinti tarpvalstybinį jaunimo bendradarbiavimą;
2. Tobulinti vietos valdžios institucijų ir jų atstovų gebėjimus ir kompetencijas dalyvauti pilietiniame dialoge su jaunimu;
3. Skleisti projekto rezultatus, įgalinančius ateityje didinti jaunimo dalyvavimą sprendžiant vietines ir tarpvalstybines problemas Pietų Baltijos regione.

Bendras biudžetas – 565 642 EUR.

Trukmė – 24 mėnesiai (nuo 2018-01-01 iki 2019-12-31).

Vadovas – Lenkijos savivaldybių asociacija Euroregion Baltic.

Partneriai – Civis Polonus Fondas (Lenkija), Žemaičių Bendruomenės Fondas (Lietuva), Telšių rajono savivaldybės administracija (Lietuva), Køge savivaldybė (Danija), Gdańsk technologijos universiteto Vadybos ir ekonomikos fakultetas (Lenkija), Klaipėdos universitetas (Lietuva), Vimmerby savivaldybės Kultūros ir poilsio departamentas (Švedija).

Išsamiau apie projektą čia

Išsamiau apie projektą čia

Projekto svetainė