LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
SMF duris atvėrė – Stasio Vaitekūno auditorija

Gruodžio 7-oji Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetui buvo neeilinė diena. Duris atvėrė vardinė prof. habil. dr. Stasio Vaitekūno auditorija, skirta jo atminimui pagerbti.

„Sukanka metai, kaip mes netekom ilgamečio universiteto rektoriaus, profesoriaus habilituoto mokslų daktaro akademiko Stasio Vaitekūno. Katedros iniciatyva ir Tarybos pritarimu šiandien atidarėme prof. Stasio Vaitekūno auditoriją“, – kalbėjo KU SMF dekanas prof. dr. Antanas Bučinskas.

Atsiminimais apie profesorių dalijosi jo kolega prof. habil. dr. Vytautas Smailys: „Taip susiklostė, kad mes su Vaitekūnu, atvažiavę į Klaipėdą, staiga užėmėme labai rimtas pareigas, jis – rektoriaus, aš – Senato pirmininko. Dvi kadencijas pradirbome kartu. Todėl turėjau galimybę pažinti jį ne tik kaip administratorių, universiteto valdytoją, bet ir kaip asmenybę. Jis visada akcentuodavo, kad esame lietuviai, mūsų universitetas yra lietuviškas ir esame laimingi, galėdami šiame universitete dirbti. Galiu pasakyti, kad žmogus buvo visiškai sąžiningas.“

Pasidalinę atsiminimais, renginio dalyviai susirinko prie auditorijos durų. Fakulteto dekanas palinkėjo: „Kad iš jos sklistų ne tik geografijos žinios, bet kad čia būtų ugdomi žmonės, kurie vestų socialinius mokslus ir Lietuvą į priekį.“ Prakirpti duris juosiančią juostą patikėta velionio žmonai Vidai Vaitekūnienei ir profesoriui Vytautui Smailiui.

Tekstas: Neda Pratapaitė