LT   |   EN      Mano KU   |   
Skelbimas dėl valstybinio nekilnojamojo turto viešojo aukciono
30-09-2020

Klaipėdos universitetas, kodas 211951150, adresas Herkaus Manto g. 84, Klaipėda, informuoja, kad 2020 m. lapkričio 6 d., 13.00 val. organizuojamas viešasis aukcionas nekilnojamojo turto pardavimui:

I objektas. Pastatas – Mokomasis-gamybinis korpusas, adresu Klaipėda, Minijos g. 153 (unikalus Nr. 2198-4001-2012, pažymėjimas plane 1C2p, bendras plotas 4925,18 kv. m., pastatytas 1984 metais), energinio naudingumo sertifikatas neprivalomas, nes pastatas nešildomas, Pastatas – Valgykla, adresu Klaipėda, Minijos g. 155 (unikalus Nr. 2198-4001-3018, pažymėjimas plane 2M1p, bendras plotas 648,89 kv. m., pastatytas 1984 metais), energinio naudingumo sertifikatas neprivalomas, nes pastatas nešildomas. Pastatai parduodami kartu. Pradinė I objekto pardavimo kaina – 1 738 800 EUR. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 50 000 EUR.

II objektas. Pastatas – Bendrabutis, adresu Klaipėda, Malūnininkų g. 4 (unikalus Nr. 2197-4001-3017, pažymėjimas plane 2N5p, bendras plotas 4890,77 kv. m., pastatytas 1974 metais), energinio naudingumo sertifikatas neprivalomas, nes pastatas nešildomas), Pastatas – Garažas, adresu Klaipėda, Sportininkų g. 13 (unikalus Nr. 2195-4005-5022, pažymėjimas plane 3G1p, bendras plotas 91,41 kv. m., pastatytas 1974 metais). Pastatai parduodami kartu. Pradinė II objekto pardavimo kaina – 1 354 500 EUR. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 20 000 EUR.

III objektas. Pastatas – Mokykla, adresu Klaipėda, Sportininkų g. 13 (unikalus Nr. 2195-4005-5011, pažymėjimas plane 1C3p, bendras plotas 6496,57 kv. m., pastatytas 1954 metais), energinio naudingumo sertifikatas neprivalomas, nes pastatas nešildomas, kiemo statiniai, adresu Klaipėda, Sportininkų g. 13 (mokyklos pastato priklausinys – kiemo aikštelė, unikalus Nr. 2197-4001-3048, pažymėjimas plane K-K3, pastatytas 1968 metais). Pastatas ir priklausinys parduodami kartu. Pradinė III objekto pardavimo kaina – 1 914 300 EUR. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 50 000 EUR.

Valstybinės žemės nuomos ar pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo klausimus su naujuoju savininku spręs Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Aukciono vykdymo būdas – tiesioginis.

Aukciono vieta: adresu Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Klaipėdos universiteto miestelis, Rektorato pastatas, Rektorato posėdžių salė, 104 kab.

Nekilnojamojo turto apžiūra ir informacija: nuo 2020 m. spalio 19 d. iki 2020 m. spalio 30 d., laiką suderinti su atsakingu darbuotoju dėl turto apžiūros ir informacijos pateikimo: Arvydas Gužauskas, tel. (8 46) 398 990, el. paštas arvydas.guzauskas@ku.lt.

Aukciono dalyvių dokumentų pateikimo būdas, data ir laikas: Aukciono organizatoriui dokumentai* pateikiami paprastu paštu ar įteikiami asmeniškai dokumentų dalyvauti aukcione registracijos laiku nuo 2020 m. lapkričio 3 d. 9 val. iki lapkričio 4 d. 15 val. Vieta: Klaipėdos universitetas Strateginės plėtros ir ekonomikos skyriaus, 304 kab., Klaipėdos universiteto miestelis, Herkaus Manto 84, Klaipėda.

Detalesnė informacija skelbiama aukciono sąlygose Klaipėdos universiteto internetinėje svetainėje adresu https://www.ku.lt/nekilnojamojo-turto-viesasis-aukcionas

Viešojo aukciono sąlygos

Viešojo aukciono tvarka