LT   |   EN      Mano KU   |   
Skelbiamos prašymų pildymo datos, valstybės remiamoms paskoloms gauti
19-02-2019

Prašymų-anketų paskoloms gauti pildymo datos: Pradžia – 2019 m. vasario 25 d. (8 val.), pabaiga – 2019 m. kovo 15 d. (15 val.)

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą arba valstybės paskolą, privalo užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą Valstybinio studijų fondo tinklalapyje https://studentai.vsf.lt/studentai/ nuo 2019 m. vasario 25 d. iki 2019 m. kovo 15 d. (15 val.).

2018/2019 s. m. pavasario semestrą bus teikiamos šios paskolos:

  1. valstybės remiama paskola studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dydis. Paskola teikiama iš kredito įstaigų (bankų) lėšų ir pervedama į aukštosios mokyklos sąskaitą už atitinkamo studento studijas;
  2. valstybės remiama paskola gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (1900 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių (950 Eur). Paskola teikiama iš kredito įstaigų (bankų) lėšų ir pervedama į atitinkamo studento asmeninę sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį;
  3. valstybės remiama paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių (2280 Eur). Paskola teikiama iš kredito įstaigų (bankų) lėšų ir pervedama į atitinkamo studento asmeninę sąskaitą visa suma iš karto. Ši paskola skirta studentams, išvykstantiems studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas.

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresu https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Alina Adamonienė, Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė, tel.: (8 5) 255 3371, el. paštas alina.adamoniene@vsf.lt

Informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite tinklapyje http://vsf.lrv.lt/