LT   |   EN      Mano KU   |   
Skelbiamos prašymų pildymo datos valstybės remiamoms paskoloms gauti
18-08-2021

STUDENTŲ DĖMESIUI!

Prašymų-anketų PASKOLOMS gauti pildymo datos:

Pradžia – 2021 m. rugpjūčio 20 d. (8:00 val.)

Pabaiga – 2021 m. rugsėjo 20 d. (15:00 val.)

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Valstybinio studijų fondo tinklalapyje https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti nustatytos formos prašymą ir pateikti jį Fondui nurodytu būdu iki 2021 m. rugsėjo 20 d.

2021/2022 s. m. rudens semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  1. paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies;
  2. paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2000 Eur);
  3. paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2400 Eur).

Teisę gauti valstybės paskolas turi mokslo ir studijų institucijų trumposios, pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studentai, doktorantai, rezidentai, profesinių studijų studentai.

Paskolos gavėjo bendra gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (15 400 Eur).

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresu https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų – anketų teikimo termino pabaigos, Valstybinio studijų fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreikį, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašą. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų tvirtinimo data – 2021 m. spalio 4 d.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Alina Adamonienė, Valstybinio studijų fondo Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė tel.: (8 5) 255 3371, el. paštas alina.adamoniene@vsf.lt

Informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite tinklapyje https://vsf.lrv.lt/studentams/vrpaskolos