LT   |   EN      Mano KU   |   
Skelbiamos prašymų-anketų pildymo datos valstybės remiamoms paskoloms gauti
10-08-2020

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Valstybinio studijų fondo tinklalapyje https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki  2020 m. rugsėjo 25 d.

Prašymų-anketų PASKOLOMS gauti pildymo datos:

Pradžia – 2020 m. rugpjūčio 20 d. (8:00 val.)

Pabaiga – 2020 m. rugsėjo 25 d. (15:00 val.)

2020/2021 s. m. rudens semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  1. paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies;
  2. paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (1950 Eur);
  3. paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2340 Eur).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Paskolos gavėjo bendra gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (15 015 Eur).

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresu https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų – anketų teikimo termino pabaigos, Valstybinio studijų fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreikį, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašą. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2020 m. spalio 14 d.

Dėl papildomos informacijos kreiptis: Alina Adamonienė, Valstybinio studijų fondo Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė tel.: (8 5) 255 3371, el. paštas alina.adamoniene@vsf.lt