LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Skelbiamas Erasmus+ programos konkursas Universiteto administracinio ir akademinio personalo trumpalaikiams mokymams užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose ar įmonėse 2016-2017 s. m.

Skelbiamas Erasmus+ programos konkursas Universiteto administracinio ir akademinio personalo trumpalaikiams mokymams užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose ar įmonėse 2016-2017 s. m.

Mokymų tikslai – administracinio ir akademinio personalo mokymasis, stažavimasis, kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas, praktinių žinių įgijimas.

Stažuotės veiklos gali būti įvairios: seminarai, pasitarimai, praktiniai mokymai, vizitai pagal individualiai sudarytus mokymų planus ir pan., išskyrus dalyvavimą konferencijose. Pretendentai gali dalyvauti užsienio šalių universitetų kiekvienais metais organizuojamose teminėse personalo mokymų savaitėse (angl. staff training week), kurių programos sudaromos rengėjų ir viešinamos universitetų tinklapiuose arba mokymuose pagal individualią programą.

Konkurse gali dalyvauti visi administracijos ir akademiniai darbuotojai. Pretendentai universitete privalo dirbti pagrindinėse pareigose. Pirmumas teikiamas:

  • administracijos darbuotojams, nedalyvavusiems Erasmus+ judumo programoje;
  • administracijos darbuotojams, paskutinius du metus nedalyvavusiems Erasmus+ programoje;
  • akademiniams darbuotojams, nedalyvavusiems Erasmus+ judumo programoje;
  • akademiniams darbuotojams, paskutinius du metus nedalyvavusiems Erasmus+ programoje.

Nustatytos formos prašymai teikiami iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Studijų skyriui (Senato pastatas, 304 k.).

Erasmus+ programa nustatyta tvarka apmoka tik kelionės ir pragyvenimo išlaidas. Jokios kitos išlaidos nėra apmokamos. Stažuotės trukmė – ne daugiau kaip 5 darbo dienos.

Stažuotę galima planuoti 27  ES šalyse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Makedonijoje, Šveicarijoje (stažuotei Šveicarijoje būtina bendradarbiavimo sutartis tarp Klaipėdos univeristeto ir minėtos šalies atitinkamos institucijos).

Daugiau informacijos: http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/aukstuju-mokyklu-studentu-ir-darbuotoju-mobilumo-programos-salyse-projektai-55

Kontaktai pasiteirauti: tel. 39 89 50 (vidinis 1950), el. p. dalia.zelvyte-mockuviene@ku.lt