LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Skelbiamas Erasmus+ programos konkursas Universiteto administracinio ir akademinio personalo trumpalaikiams mokymams užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose ar įmonėse 2015-2016 s. m.

Mokymų tikslai – administracinio ir akademinio personalo mokymasis, stažavimasis, kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas, praktinių žinių įgijimas.

Stažuotės veiklos gali būti įvairios: seminarai, pasitarimai, praktiniai mokymai, vizitai pagal individualiai sudarytus mokymų planus ir pan., išskyrus dalyvavimą konferencijose. Pretendentai gali dalyvauti užsienio šalių universitetų kiekvienais metais organizuojamose teminėse personalo mokymų savaitėse (angl. staff training week), kurių programos sudaromos rengėjų ir viešinamos universitetų tinklapiuose arba mokymuose pagal individualią programą.

Konkurse gali dalyvauti visi administracijos ir akademiniai darbuotojai. Pretendentai universitete privalo dirbti pagrindinėse pareigose. Pirmenybė teikiama:

administracijos darbuotojams;
administracijos ir akademiniams darbuotojams, nedalyvavusiems arba paskutinius du metus nesistažavusiems Erasmus programoje.

Pretendentai iki 2015 m. rugsėjo 25 d. Studijų skyriui (Senato pastatas, 304 kab.) pateikia nustatytos formos prašymą (senas.ku.lt).

Erasmus + programa nustatyta tvarka apmoka tik kelionės ir pragyvenimo išlaidos. Jokie kiti mokesčiai nėra kompensuojami. Stažuotės trukmė – ne daugiau kaip 5 darbo dienos.

Stažuote galima planuoti šiose užsienio šalyse: 27  ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Makedonija, Šveicarija (būtina bendradarbiavimo sutartis).

Daugiau informacijos: http://senas.ku.lt/sd/struktura/tarptautiniu-studiju-skyrius/erasmus/studentams/administraciniam-personalui/
Konsultacijos teikiamos tel. 39 89 50 (vidinis 1950), elektroniniu paštu dalia.zelvyte-mockuviene@ku.lt

PRAŠYMO FORMA