LT   |   EN      Mano KU   |   
Skelbiamas Erasmus+ programos konkursas Universiteto administracinio ir akademinio personalo trumpalaikėms stažuotėms
05-06-2017

Skelbiamas Erasmus+ programos konkursas Universiteto administracinio ir akademinio personalo trumpalaikėms stažuotėms užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose ar įmonėse

Skelbiamas Erasmus+ programos konkursas Universiteto administracinio ir akademinio personalo trumpalaikėms stažuotėms užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose ar įmonėse

2017-2018 s. m. rudens semestrui

Stažuotės tikslas – administracinio ir akademinio personalo mokymasis, stažavimasis, kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas, praktinių žinių įgijimas.

Stažuotės veiklos gali būti įvairios: seminarai, pasitarimai, praktiniai mokymai, vizitai pagal individualiai sudarytus mokymų planus ir pan., išskyrus dalyvavimą konferencijose. Pretendentai gali dalyvauti užsienio šalių universitetų kiekvienais metais organizuojamose teminėse personalo mokymų savaitėse (angl. staff training week), kurių programos sudaromos rengėjų ir viešinamos universitetų tinklapiuose arba mokymuose pagal individualią programą.

Konkurse gali dalyvauti administracijos ir akademiniai darbuotojai, vykdantys administracines funkcijas (vadovauja fakultetui, katedrai, studijų programai). Pretendentai Universitete privalo dirbti pagrindinėse pareigose. Pirmumas teikiamas:

  1. administracijos darbuotojams, nedalyvavusiems Erasmus+ judumo programoje;
  2. administracijos darbuotojams, paskutinius du metus nedalyvavusiems Erasmus+ programoje;
  3. akademiniams darbuotojams, nedalyvavusiems Erasmus+ judumo programoje;
  4. akademiniams darbuotojams, paskutinius du metus nedalyvavusiems Erasmus+ programoje.

Nustatytos formos prašymai teikiami iki 2017 m. birželio 26 d. Studijų skyriui (Senato pastatas, 305 k.).

Erasmus+ programa nustatyta tvarka apmoka tik kelionės ir pragyvenimo išlaidas. Jokios kitos išlaidos nėra apmokamos. Didžiausia stažuotės trukmė – ne daugiau kaip 5 darbo dienos. Šio kvietimo stažuotė turi baigtis ne vėliau kaip 2017 m. lapkričio 30 d.

Stažuotę galima planuoti 27  ES šalyse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Makedonijoje.

Daugiau informacijos: http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/aukstuju-mokyklu-studentu-ir-darbuotoju-mobilumo-programos-salyse-projektai-55

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 39 89 50 (vidinis 1950), el. p. dalia.zelvyte-mockuviene@ku.lt