LT   |   EN      Mano KU   |   
Skelbiamas Erasmus+ programos konkursas Universiteto administracinio ir akademinio personalo trumpalaikėms stažuotėms
29-11-2018

Skelbiamas Erasmus+ programos konkursas Universiteto administracinio ir akademinio personalo trumpalaikėms stažuotėms užsienio valstybių aukštojo mokslo ar kitose institucijose 2018-2019 š. m.

Stažuotės tikslas – administracinio ir akademinio personalo mokymasis, stažavimasis, kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas, praktinių žinių įgijimas.

Stažuotės veiklos gali būti įvairios: seminarai, pasitarimai, praktiniai mokymai, vizitai pagal individualiai sudarytus mokymų planus ir pan., išskyrus dalyvavimą konferencijose. Pretendentai gali dalyvauti užsienio šalių universitetų kiekvienais metais organizuojamose teminėse personalo mokymų savaitėse (angl. staff training week), kurių programos sudaromos rengėjų ir viešinamos universitetų tinklapiuose arba mokymuose pagal individualią programą.

Konkurse gali dalyvauti administracijos ir akademiniai darbuotojai, vykdantys administracines funkcijas (rektorato, fakultetų, institutų, katedrų, centrų, studijų programų ar kt. administracijos darbuotojai). Pretendentai Universitete privalo dirbti pagrindinėse pareigose. Pirmumas teikiamas vertinant numatomas vykdyti veiklas:

  1. Administracijos darbuotojams, nedalyvavusiems Erasmus+ judumo programoje;
  2. Administracijos darbuotojams, paskutinius du metus nedalyvavusiems Erasmus+ programoje;
  3. Akademiniams darbuotojams, nedalyvavusiems Erasmus+ judumo programoje;
  4. Vadovaujantis stažuotės programa ir numatoma tarptautiškumo plėtra Universitete.

Nustatytos formos prašymai teikiami iki 2018 m. gruodžio 12 d. Akademinių reikalų skyriui (Senato pastatas, 305 kabinetas).

Erasmus+ programa nustatyta tvarka apmoka tik kelionės ir pragyvenimo išlaidas. Jokios kitos išlaidos nėra apmokamos. Maksimali stažuotės trukmė – ne daugiau kaip 5 darbo dienos. Stažuotę galima planuoti 27  ES šalyse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Makedonijoje.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 39 89 50 (vidinis 1950), el. p. dalia.zelvyte-mockuviene@ku.lt

Prašymas dalyvauti ERASMUS+ mokymosi programoje