LT   |   EN      Mano KU   |   
Skelbiamas Erasmus+ programos konkursas Universiteto administracinio ir akademinio personalo stažuotėms
03-06-2019

Skelbiamas Erasmus+ programos konkursas Universiteto administracinio ir akademinio personalo trumpalaikėms stažuotėms užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose ar įmonėse 2019-2020 s. m.

Stažuotės tikslas – administracinio ir akademinio personalo mokymasis, stažavimasis, kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas, praktinių žinių įgijimas.

Stažuotės veiklos gali būti įvairios: seminarai, pasitarimai, praktiniai mokymai, vizitai pagal individualiai sudarytus mokymų planus ir pan., išskyrus dalyvavimą konferencijose. Pretendentai gali dalyvauti užsienio šalių universitetų kiekvienais metais organizuojamose teminėse personalo mokymų savaitėse (angl. staff training week), kurių programos sudaromos rengėjų ir viešinamos universitetų tinklapiuose arba mokymuose pagal individualią programą.

Konkurse gali dalyvauti administracijos ir akademiniai darbuotojai, vykdantys administracines funkcijas (vadovauja fakultetui, katedrai, studijų programai). Pretendentai Universitete privalo dirbti pagrindinėse pareigose. Pirmumas teikiamas:

  1. remiantis stažuotės konkrečia programa (asmeninė nauda pagal pareigas ir nauda Universitetui);
  2. remiantis planuojamais rezultatais, įgyjamomis kompetencijomis ir gebėjimais;
  3. administracijos darbuotojams, nedalyvavusiems Erasmus+ judumo programoje;
  4. administracijos darbuotojams, paskutinius du metus nedalyvavusiems Erasmus+ programoje;
  5. akademiniams darbuotojams, nedalyvavusiems Erasmus+ judumo programoje;

Nustatytos formos prašymai teikiami iki 2019 m. birželio 21 d. Akademinių reikalų skyriui (Senato pastatas, 305 kabinetas).

Erasmus+ programa nustatyta tvarka apmoka tik kelionės ir pragyvenimo išlaidas. Jokios kitos išlaidos nėra apmokamos. Maksimali stažuotės trukmė – ne daugiau kaip 5 darbo dienos. Stažuotę galima planuoti 27  ES šalyse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Šiaurės Makedonijoje.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 39 89 50 (vidinis 1950), el. p. dalia.zelvyte-mockuviene@ku.lt

Prašymo forma