LT   |   EN      Mano KU   |   
Dokumentų priėmimas studijoms ir praktikai užsienio institucijose pagal ERASMUS+ mainų programą 2018–2019
20-02-2018
 1. Reikalavimai pretendentams:
  1.1. gali dalyvauti visų pakopų studentai;
  1.2. išlaikytas anglų kalbos testas;
  1.3. turintys rekomendacijas.
 1. Teikiami dokumentai:
  2.1.prašymas;
  2.2. pažyma apie studijų akademinį vidurkį (teikia dekanatai);
  2.3. rekomendacija (tvirtinta katedros vedėjas ir dekanas);
  2.4. pagrindimas (rengia pretendentas);
  2.5. kiti dokumentai (rekomendacijos, išklausytų kursų pažymėjimų, sertifikatų kopijos ir pan.).
 1. Svarbiausios datos:
  3.1. dokumentų teikimas iki 2018 m. kovo 9 d. studijų skyriui (Herkaus Manto g. 84, Senato pastatas, 305 k.);
  3.2. anglų kalbos testas:
  3.2.1. raštu – 2018 m. kovo 12 d., 10.00 val., Sveikatos mokslų fakultetas, 117 a.;
  3.2.2. žodžiu – 2018 m. kovo 14 d., 10.00 val., Sveikatos mokslų fakultetas, 117 a.;
  3.3. pretendentų atranka – iki 2018 m. kovo 20 d.
  3.4. pranešimai apie atrankos rezultatus – iki 2018 m. kovo 21 d.

Daugiau informacijos apie studijas pagal ERASMUS+ programą Universiteto tinklalapyje.
Užsienio valstybių universitetų, kuriuose galima studijuoti pagal Erasmus+ mainų programą, sąrašas.

Studijų pagal Erasmus+ mainų programą klausimais konsultacijas teikia Studijų skyriaus (Herkaus Manto g. 84, Senato pastatas, 305 k.) tarptautinių studijų specialistė Dalia Želvytė-Mockuvienė, tel.: 398 950, el. p.: dalia.zelvyte-mockuviene@ku.lt