LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Skelbiama atranka Sveikatos mokslų fakulteto dekano pareigoms užimti

Klaipėdos universitetas skelbia atranką Sveikatos mokslų fakulteto dekano pareigoms užimti nuo 2020 m. kovo 4 d.

 

Atrankai pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

           – Prašymas Rektoriaus vardu nurodant fakultetą.

             – Akademinės veiklos pažymą. 

             – Mokslinių darbų sąrašą.

             – Meninės veiklos pažymą (menininkai).

             – Fakulteto, mokslo instituto 5 metų akademinės ir/ar mokslinės (meninės) veiklos programą.

 

Dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 17 d. 12 val. adresu: Klaipėdos universiteto Personalo skyrius, 110 kab., H. Manto g. 84, Klaipėda, tel. (8-46) 398919, 398917.