LT   |   EN      Mano KU   |   
Siekiama sukurti moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų asistuojamos terapijos metodiką
07-11-2018

Lapkričio 6 d. laikinai einantis rektoriaus pareigas prof. dr. Artūras Razbadauskas ir Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė pasirašė ikiprekybinio „Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimo ir integravimo į holistinės medicinos sveikatos koncepciją“ pirkimo I etapo sutartį.

Bendras ikiprekybinio pirkimo tikslas – sukurti moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų asistuojamos terapijos metodiką, remiantis holistiniu sveikatos modeliu ir gyvūnų, asistuojančių terapijos procese, situacinės gerovės vertinimo metodiką. I etape Klaipėdos universiteto suburta tarptautinė tyrėjų komanda kurs žmogaus ir terapijoje asistuojančio gyvūno gerovės teorinį-hipotetinį konceptą ir koncepcinį modelį.

Tokios sutarties pasirašymas, žymintis ikiprekybinio pirkimo veiklos pradžią, – ypatingas įvykis įrodymais pagrįstos gyvūnų terapijos praktikoje, puoselėjant papildomosios ir alternatyviosios medicinos sritį Lietuvoje. Klaipėdos universitetas yra vienas iš tarpdisciplininių tyrimų ir studijų sričių lyderių tiek nacionaliniu, tiek ir Baltijos jūros regiono lygmenimis. Integruoti tarpdisciplininiai tyrimai vykdomi siekiant stiprinti visuomenės sveikatą, gerinti socialinę gerovę ir kurti tvarią bendruomenę. Vadovaujant Klaipėdos universiteto mokslininkams Lietuvos jūrų muziejuje atlikti pirmieji Lietuvoje moksliniai delfinų terapijos tyrimai, parengtos pirmosios mokslo studijos ir metodikos, davusios pradžią tolesniems delfinų terapijos tyrimams ir Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centro atsiradimui bei plėtrai.

Ikiprekybiniai pirkimai, atliekami vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, yra Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) paslaugų bei Lietuvos Respublikos pirkimų priemonė. Ikiprekybinių pirkimų pagrindinis tikslas – skatinti inovacijų kūrimą ir pritaikymą viešajam sektoriui, tenkinant viešąjį interesą ir padedant naujiems produktams ar paslaugoms atsirasti rinkoje.

Ikiprekybiniai pirkimai bus atliekami Sveikatos mokslų fakulteto Sveikatos tyrimų ir inovacijų centre. Projekto vadovė – dr. Sonata Mačiulskytė.