LT   |   EN      Mano KU   |   
Šiandien minime Laisvės gynėjų dieną
13-01-2021

Šiandien grįžkime mintimis į Lietuvą prieš 30 metų.

Padėkokime tiems žmonėms, kurių drąsa ir ryžtas mums išsaugojo laisvą ir orų gyvenimą nepriklausomoje Lietuvoje.

Palinkėkime sau, kad kruvina kova už laisvę liktų tik istorijos knygose.