LT   |   EN      Mano KU   |   
SGD klasterį papildė naujas narys
13-05-2016

Penktadienį pasipildė SGD klasterio gretos – prie organizacijos prisijungė Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM). Narį patvirtino naujai suformuota SGD klasterio valdyba. Suformuotą valdybą sudaro: AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius Mantas Bartuška, AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinis direktorius Arnoldas Šileika, VšĮ Klaipėdos universiteto prorektorius Saulius Gulbinskas, VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parko vadovė Roma Stubrienė bei naujo nario LAJM direktorius Viktoras Senčila.

„Profesionalus akademikų personalas, itin aukšto lygmens studijų įgyvendinimo praktinės mokymo bazės, tarptautinėje studijų erdvėje stebimas partnerio vertinimo statusas bei sukurta kokybiška mokslo aplinka esamiems ir potencialiems studentams, visa tai lėmė, teigiamą SGD klasterio narių sprendimą dėl naujojo nario prijungimo. Šios turimos LAJM patirtys sudarys visas galimybes vykdyti SGD klasterio veiklas dar efektyviau, tikslingiau ir profesionaliau“, apie naujo nario išskirtinumą kalbėjo AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius Mantas Bartuška.

Anot SGD klasterio narių, atsižvelgiant į tai, kad jūrinio transporto rinka yra viena iš prioritetinių SGD kuro distribucijos rinkų, klasterio strategijoje numatyta sudaryti sąlygas personalo SGD varomiems laivams rengimui, siekiant  įgalinti klasterio narius pateikti rinkai sprendimus ne tik SGD distribucijos technologijas, bet ir personalą SGD technologiniams sprendimams jūrinio transporto srityje.

Planuojama, jog sustiprinta partnerystė  darys įtaką profesionaliai kuriant ir statant SGD varomus laivus, gaminant SGD bunkeriavimo stotis Lietuvoje bei įgyvendinant SGD klasterio strategijos uždavinius.

Posėdžio metu suformuota SGD klasterio valdyba, kurios nariai bus atsakingi už organizacijos strategijos ir biudžeto formavimą, veiklos monitoringą. Valdybos nariai renka Valdybos pirmininką, asmenį atsakingą už valdybos darbo organizavimą, bei klasterio reprezentaciją nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.
Klasterio veiklą koordinuoja VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parko Komunikacijų vadovas Andrius Sutnikas.