LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Sėkmingai apginta inžinerijos mokslo krypties disertacija

Birželio 29 d. Klaipėdos universiteto Aula Magna Konferencijų salėje Vygintas Daukšys sėkmingai apgynė daktaro disertaciją tema „Gamtinėmis dujomis veikiančio dyzelinio variklio energinių ir ekologinių rodiklių tyrimas“
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas (Klaipėdos universitetas, technologijos mokslai, transporto inžinerija).

Sveikiname ir linkime sėkmės tolimesniuose darbuose !