LT   |   EN      Mano KU   |   
Seimo, Vyriausybės bei ministerijų atstovai aptarė KU partnerystės galimybes su Ukrainos universitetais
19-10-2018

Klaipėdos miesto savivaldybė kartu su strateginiais partneriais parengė Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategiją iki 2030 metų. Miesto vienas iš pagrindinių tikslų – plėtoti inovatyvią ir ateities ekonomikos poreikius atitinkančią švietimo, mokslo ir studijų sistemą, sukuriant tarptautiškiausią Lietuvoje aukštojo mokslo instituciją.

Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimo priemonių plane 2018-2019 metams numatytas uždavinys užtikrinti tarptautinio lygio mokslo kokybę, pritraukti ir išlaikyti talentus auginant studentų iš užsienio skaičių.

Tad spalio 19 d. Klaipėdos universitete vyko Lietuvos studijų internacionalizavimo projekto aptarimas.

Projekto tikslas – paruošti ir pradėti vykdyti Klaipėdos universitete jungtines studijų programas, kurios būtų įgyvendinamos Klaipėdos universiteto partnerystėje su Ukrainos aukštosiomis mokyklomis ir Europos Sąjungos vakarų valstybių universitetais. Programas numatoma vykdyti rusų ir anglų kalba pirmojoje ir antrojoje studijų pakopoje, tikintis pagrindinio studentų srauto iš Ukrainos.

Aptarti projekto į Klaipėdos universitetą atvyko LR Seimo nariai: Eugenijus Gentvilas, Andrius Kubilius, Algimantas Kirkutis, Vyriausybės vicekancleris Deividas Matulionis, Švietimo ir mokslo ministerijos viceministras Giedrius Viliūnas, Užsienio reikalų ministerijos viceministras Darius Skuskevičius, Migracijos departamento prie VM direktorė Evelina Gudzinskaitė, Europos humanitarinio universiteto prezidentas Anatolij Mikhailov.