LT   |   EN      Mano KU   |   
Seimo narių diskusija dėl Vakarų Lietuvos regiono inovacijų ekosistemos Klaipėdos universitete
06-09-2018

Rugsėjo 7 dieną Klaipėdos universitete vyks atvira Lietuvos Respublikos Seimo Vakarų Lietuvos regiono atstovų grupės „Į darnią Lietuvą Vydūno keliu“ diskusija dėl Vakarų Lietuvos regiono inovacijų ekosistemos. Klaipėdos universiteto atstovai kartu su Seimo nariais ketina aptarti klausimus, kaip sukurti veiksmingą regiono inovacijų ekosistemą, socialinio verslo tinklą, regiono plėtros strategiją, kad tai atitiktų regiono visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Europos Komisijos komunikate „Dėl atnaujintos ES aukštojo mokslo darbotvarkės“ pažymima, kad „aukštosios mokyklos turėtų dalyvauti savo miestų ir regionų plėtros procese, prisidėdamos prie plėtros strategijų įgyvendinimo, bendradarbiaudamos su įmonėmis, viešuoju ir savanoriškos veiklos sektoriais arba remdamos viešąjį dialogą visuomenei svarbiais klausimais“. Klaipėdos universitetas yra pasirengęs aktyviai dalyvauti įgyvendinant Vyriausybės programos priemones, siekiant darnios ir tvarios Lietuvos regioninės politikos. Tam gegužės 30 dieną pritarė ir LR Vyriausybė, patvirtinusi KU 2018–2019 metų veiklos optimizavimo priemonių planą.

Pasak laikinai Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas einančio prof. dr. Artūro Razbadausko, pavasarį išreikštas Vyriausybės palaikymas Klaipėdos universitetui buvo ypač svarbus, dabar – metas veikti. „Klaipėdos universitetas bendradarbiauja su Vakarų Lietuvos regiono savivaldybėmis, verslu, uostu, yra Klaipėdos miesto „Mėlynojo proveržio“ strategijos partneris. Kartu su LR Seimo Vakarų Lietuvos regiono atstovais diskutuosime Klaipėdos universiteto vaidmens Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje klausimais, aptarsime KU Statuto projektą, regioninių kompetencijų centrų, kuriuos numatyta steigti įgyvendinant Lietuvos regioninę politiką, formavimo principus ir paskirtį.“

Klaipėdos mero ir KU Tarybos pirmininko Vytauto Grubliausko teigimu, darnaus ir tvaraus regionų vystymosi esmė – nuolatiniais bendradarbiavimo ryšiais susieta centrinės ir vietos valdžios, aukštojo mokslo ir verslo atstovų suderinta bei planinga veiksmų visuma. „Norint sėkmingai įgyvendinti „Mėlynojo proveržio 2030“ strategiją, visoms struktūroms reikia veikti išvien. Vakarų Lietuvos regiono potencialas – didžiulis, tačiau siekiant jį tinkamai išnaudoti reikia ne tik kokybiško aukštojo mokslo, bet ir savivaldos, regiono bei nacionalinės valdžios palaikymo. Tikiu, kad ši diskusija padės atrasti sprendimus, kurie lems teigiamus pokyčius Vakarų Lietuvoje.“