LT   |   EN      Mano KU   |   
Seimo nariams pristatyti Klaipėdos universiteto iššūkiai
10-09-2018

Rugsėjo 7-ąją Klaipėdos universitete (KU) vyko Lietuvos Respublikos Seimo Vakarų Lietuvos regiono atstovų grupės „Į darnią Lietuvą Vydūno keliu“ diskusija dėl Vakarų Lietuvos regiono inovacijų ekosistemos. Susitikime dalyvavo Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Šiaulienė, Seimo nariai: Eugenijus Gentvilas, Gintaras Vaičekauskas, Valius Ąžuolas ir Algimantas Kirkutis. Prieš Seimo rudens sesiją KU atstovai atkreipė dėmesį į sritis, kurioms reikia Seimo narių palaikymo, kad sparčiau būtų priimami sprendimai.

Laikinai KU rektoriaus pareigas einantis prof. dr. Artūras Razbadauskas Seimo nariams padėkojo už universiteto palaikymą. „KU nepateisino lūkesčių tų, kurie norėjo mus sunaikinti. Šiais metais į bakalauro studijas studentų įstojo 9,4 procento mažiau, tačiau stojančiųjų skaičiaus mažėjimas yra bendra Lietuvos tendencija, todėl KU priėmimo skaičiai džiugina. Ateityje sieksime priimti daugiau studentų iš užsienio: Kazachstano, Ukrainos, Moldovos, kitų Rytų partnerystės šalių.“ Rektorius priminė, kad Vyriausybė pavasarį patvirtino KU veiklos priemonių optimizavimo planą 2018–2019 m., kuriame numatyta vystyti Klaipėdos regiono inovacijos ekosistemą.

Klaipėdos miesto meras ir KU Tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas džiaugėsi, kad universitetas ir miestas vis glaudžiau bendradarbiauja: „Net pietinės Klaipėdos dalies „kvapų trileryje“ į pagalbą miestui stojo Klaipėdos universitetas su savo mobiliąja laboratorija. Tai puikus pavyzdys, kaip darnus bendradarbiavimas gali būti naudingas ne tik institucijoms, bet ir visuomenei. Siekiant į universiteto valdymą įtraukti regiono savivaldybes, kurios ir finansiškai galėtų prisidėti prie universiteto išlaikymo, būtina patvirtinti  pakoreguotą KU Statutą, tai turi atlikti Seimas.“

Inovacijų ekosistema – talentų ugdymas regione

KU mokslo ir meno prorektorė doc. dr. Rita Vaičekauskaitė, pristatydama Inovacijų ekosistemą, akcentavo, kad universiteto lyderystės vaidmuo ypač svarbus. „Inovacijų ekosistemos esmė – bendras viešojo ir privačiojo sektorių darbas. Universitetas turi prisidėti ir prisideda prie įvairių verslumo skatinimo programų, tačiau joms būtina verslo parama“, – teigė prorektorė.

Inovacijų ekosistema – tai talentų ugdymas ir pritraukimas. Klaipėdos miesto strategijoje „Mėlynasis proveržis 2030“ akcentuojamas talentų pritraukimas. „Į KU kasmet įstoja apie 11–12 abiturientų šimtukininkų. Džiugu, kad Klaipėdoje jų skaičius auga. Šiais metais į KU įstojo 7 šimtukininkai iš Klaipėdos miesto. Taigi universitetas yra patrauklus gabiausiems moksleiviams iš pajūrio regiono.“

Prorektorės teigimu, moksleiviai iš mažas pajams turinčių šeimų 1,5–2 kartus rečiau studijavo gamtos, gyvybės, istorijos, filosofijos ir kultūros, matematikos ir kompiuterių mokslo krypčių studijų programose; 1,5–2 kartus dažniau jie stojo į švietimo ir ugdymo, technologijos studijų krypčių programas. „Kurdami inovacijų ekosistemą turime atrasti būdą, kaip pritraukti studijuoti technologijas gabiausius moksleivius. Išeitis – STEAM – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo centras universitete“, – kalbėjo doc. dr. R. Vaičekauskaitė ir pridūrė, kad pasaulinė praktika rodo, jog STEAM centrai išlygina išsilavinimo skirtumus dėl nevienodų mokymosi galimybių skirtinguose regionuose, šeimos finansinių galimybių ir padeda ugdyti talentus. Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva KU bus steigiamas STEAM centras, bet norint jį atidaryti ir sutvarkyti infrastruktūrą – reikia investicijų.

Klaipėdoje grėsmingai mažės pedagogų

KU vadovai kreipėsi į Seimo narius akcentuodami, kad pedagogų rengimo centro nesuteikimas Klaipėdos universitetui yra didelė problema. „Klaipėda yra pirmasis miestas, kuriame pradėti rengti pedagogai. Šiemet dėl partnerystės su Vytauto Didžiojo universitetu į KU ugdymo mokslų studijas įstojo 112 studentų. Tačiau esant tokiam dideliam pedagogų trūkumui regione, šis skaičius yra lašas jūroje“, – kalbėjo KU mokslo ir meno prorektorė R. Vaičekauskaitė.

Neseniai Švietimo ir mokslo ministerija išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad Klaipėdos regione 2022–2026 metais gerokai padaugės mokinių. „Mokytojų trūksta jau dabar, naivu tikėtis, kad studentas, baigęs studijas Vilniuje ar Kaune, atvyks dirbti į Klaipėdą“, – Seimo nariams kalbėjo laikinai KU rektoriaus pareigas einantis prof. dr. A. Razbadauskas.