LT   |   EN      Mano KU   |   
„Šaulio Fondas“ (Saulys Foundation) (JAV) parama Klaipėdos universitetui
29-08-2016

„Šaulio Fondas“ jau treti metai remia Klaipėdos universitetą. Šiais metais fondas skyrė 5050,00 JAV dolerių. Dalis skirtų lėšų panaudota tradicinių knygų iš sveikatos, geofizinių, biologijos bei aplinkos valdymo mokslų įsigijimui.
Leidinius atrinko Sveikatos mokslų fakulteto dėstytojai ir Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedros mokslininkai. Dalis nupirktų knygų saugoma KU Centrinėje bibliotekoje M. Mažvydo skaitykloje, Sveikatos mokslų fakulteto skaitykloje ir Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų skaitykloje. Iš fondo paramos lėšų bus apmokėtas metinis mokestis už prieigą prie elektroninių knygų.

Už paramą Universitetui ir bibliotekai nuoširdžiai dėkojame „Šaulio Fondo“ atstovams: Vaciui Šaulys, Augustai J. Šaulys, Dovui A. Šaulys ir kt.