LT   |   EN      Mano KU   |   
Rinkimai į laisvas Klaipėdos universiteto Senato vietas
02-02-2018

Klaipėdos universiteto VII-jo Senato rinkimų komisija skelbia rinkimus į laisvas Senato vietas:

  • Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto kvotoje – 1 docento.
  • Sveikatos mokslų fakulteto kvotoje – 1 vieta (nepriklausomai nuo mokslininko pedagoginių ar mokslo darbuotojo pareigų), 1 docento vieta.

Senato nariais gali būti mokslininkai ir pripažinti menininkai.
Senato nariais negali būti Klaipėdos universiteto Tarybos nariai.
Kiekvieno fakulteto kandidatų skaičius turi būti didesnis už skelbiamų laisvų Senato vietų skaičių.

Kandidatų registravimas vyks iki 2018 m. vasario 26 d. 15 val. Rinkimų komisijos sekretoriate (Herkaus Manto g. 84, Senatas, 208 kab., tel.: 846398940; 846398920, el. pašto adresas senatas@ku.lt).

Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:

  • Sutikimą dalyvauti rinkimuose, nurodant atstovaujamą fakultetą;
  • Fakulteto tarybos, iškėlusios kandidatą, nutarimą arba 10 kandidatą remiančių balsavimo teisę turinčių akademinės bendruomenės narių pasirašytą raštą.

Rinkimai į Klaipėdos universiteto VII-jo Senato laisvas vietas vyks 2018 m. kovo 8 d. Senato posėdžių salėje.