LT   |   EN      Mano KU   |   
Rinkimai į laisvą KU tarybos vietą, skirtą socialinių mokslų atstovams
16-03-2018

Klaipėdos universiteto tarybos (toliau – Tarybos) narių, priklausančių Klaipėdos universiteto personalui, rinkimų komisija, skelbia konkursą į vieną Tarybos nario vietą, skirtą Klaipėdos universiteto personalui – socialinių mokslų srities atstovams.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, priklausantys Klaipėdos universiteto personalui, turintys žinių bei gebėjimų, padedančių įgyvendinti Klaipėdos universiteto misiją ir jo strateginius tikslus. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės.

Tarybos nariais negali būti Klaipėdos universiteto Senato nariai ir asmenys, tiesiogiai pavaldūs Klaipėdos universiteto rektoriui (prorektoriai, kancleris, dekanai, mokslo ir studijų institutų direktoriai).

Kandidatai į Tarybos nario vietą ne vėliau kaip iki 2018 m. balandžio 9 d. 15 val. Rinkimų komisijos sekretoriatui (adresu Herkaus Manto g. 84, Senatas, kab. 208, Klaipėda, tel. 846398940; 846398920, el. pašto adresas senatas@ku.lt privalo pateikti:

  • Prašymą dalyvauti konkurse, nurodant atstovaujamą mokslo sritį;
  • Fakulteto tarybos, iškėlusios kandidatą, nutarimą arba 10 kandidatą remiančių balsavimo teisę turinčių akademinės bendruomenės narių pasirašytą raštą;
  • CV ir jos elektroninę versiją, (pasirašytas), kuri turi būti siunčiama aukščiau nurodytu el. pašto adresu.

Kandidatai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Kandidatų į Tarybos narius susitikimas su Klaipėdos universiteto bendruomene įvyks 2018 m. balandžio 12 d. 15 val. (Herkaus Manto g. 84, Mažoji Aula (VI korpusas), Klaipėda).

Tarybos nario, priklausančio Klaipėdos universiteto personalui, rinkimai vyks 2018 m. balandžio 19 d. Detali rinkimų tvarka nustatyta Klaipėdos universiteto tarybos sudarymo reglamente.

Rinkimų rezultatai bus skelbiami Klaipėdos universiteto interneto svetainėje, visi kandidatai apie rinkimų rezultatus bus informuojami el. paštu, nurodytu kandidatų CV.