LT   |   EN      Mano KU   |   
Respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Kūrybiški metodai reabilitacijoje“
08-09-2015

Meno terapeutų, reabilitologų, ergoterapeutų, psichoterapeutų, psichologų, socialinių darbuotojų, slaugytojų, edukologų respublikinė mokslinė praktinė konferencija

KŪRYBIŠKI METODAI REABILITACIJOJE

2015 m. lapkričio 6 d.
KU „Studlendas“, H. Manto 84, Klaipėda

Tematikos:

 • Muzikos terapijos metodų taikymas ligoninėse, reabilitacijos centruose, socialinės globos ir ugdymo įstaigose.
 • Dailės terapijos metodų taikymas ligoninėse, reabilitacijos centruose, socialinės globos ir ugdymo įstaigose.
 • Judesio ir šokio terapijos metodų taikymas ligoninėse, reabilitacijos centruose, socialinės globos ir ugdymo įstaigose.
 • Poetikos terapijos / biblioterapijos metodų taikymas ligoninėse, reabilitacijos centruose, socialinės globos ir ugdymo įstaigose.
 • Dramos, lėlių terapijos metodų taikymas ligoninėse, reabilitacijos centruose, socialinės globos ir ugdymo įstaigose.
 • Psichodramos taikymas medicinos įstaigose.
 • Meno terapijos metodų sintezės galimybės.
 • Meno terapijos metodų efektyvumo tyrimo problemos.
 • Meno terapija psichoterapijos, reabilitacijos ir ugdymo kontekstuose.
 • Meno terapijos metodų integravimas į tiesioginį slaugytojo, pedagogo, ergoterapeuto darbą: galimybės ir problemos.
 • Kūrybiškas aplinkos pritaikymas neįgaliam asmeniui.
 • Gyvūnų terapijos galimybės reabilitacijoje.
 • Pranešimo tezes prašome atsiųsti iki 2015 m. spalio 11 d. elektroniniu paštu: jurate.sucylaite@ku.lt

Reikalavimai:

 • Apimtis iki 4 puslapių.
 • Tekstą surinkti Microsoft Word programa, intervalas 1,5, šriftas Times New Roman 12, paraštės 3 cm.
 • Privalomos darbo sudėtinės dalys:
  • Pavadinimas
  • Autoriai, darbovietės
  • Darbo tikslas ir uždaviniai
  • Tyrimo metodika
  • Rezultatai ir jų aptarimas
  • Išvados ir rekomendacijos
  • Santrauka anglų kalba
  • Literatūros sąrašas

Mokestis 15 eurų, Lietuvos ergoterapeutų draugijos (LED) nariams ir studentams – 7 eurai (konferencijos pranešimų tezių rinkinys, 6 valandų konferencijos dalyvio sertifikatas, dalyvio mokestis ir kava pertraukų metu).

Papildoma informacija teikiama el. paštu jurate.sucylaite@ku.lt ir KU Reabilitacijos katedroje: (Tel. 8 46 398 528)