LT   |   EN      Mano KU   |   
Renkami pretendentai UAB „Baltisches Haus“ stipendijoms gauti
11-09-2017

UAB „Baltisches Haus“ 2017/2018 studijų metais skiria 7 stipendijas Klaipėdos universiteto studentams: po vieną stipendiją skiriama biomedicinos, humanitarinių, fizinių, menų, socialinių ir technologijos mokslų studijų sričių bakalauro nuolatinių studijų programų antro–ketvirto kurso studentams ir viena tikslinė stipendija, t. y. Paramos davėjo skiriama be konkurso. Viena stipendija mėnesiui sudaro 150 Eur. Stipendija studentui skiriama vieneriems studijų metams (dešimčiai mėnesių) su sąlyga, jog po pirmo studijų semestro studentas, kuriam yra skiriama stipendija, neturi skolų ir jo semestro vidurkis nėra daugiau kaip vienu balu žemesnis už praėjusio semestro balų vidurkį. Priešingu atveju studentui stipendija nebeskiriama, o toje studijų srityje skelbiamas naujas konkursas stipendijai likusiems 5 mėnesiams (antram studijų semestrui).

Pretendentai gauti stipendijas (po tris kiekvienoje studijų srityje) parenkami įvertinant praeitų metų gabiausius atitinkamos mokslo srities studijų programos studentus arba studentus, atlikusius išskirtinius darbus savo studijų srityje. Stipendija skiriama UAB „Baltisches Haus“ sprendimu.

Dėl pretendavimo į UAB „Baltisches Haus“ vardinę stipendiją pasižymėję savo studijų srityje pirmos pakopos nuolatinių studijų programų 2–4 kursų studentai iki š. m. rugsėjo 21 d. asmenine iniciatyva gali kreiptis į savo studijų padalinio dekanatą.

Pretendentus Klaipėdos universitete atrenka rektoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija.

Daugiau informacijos:
Studentų reikalų skyrius
Tel. (8 46)  39 89 96, 39 89 67