LT   |   EN      Mano KU   |   
Renkami kandidatai UAB „Baltisches Haus“ stipendijoms gauti 2015–2016 studijų metais
14-09-2015

UAB „Baltisches Haus“ Klaipėdos universiteto studentams 2015–2016 studijų metais skiria 6 stipendijas: po vieną stipendiją skiriama biomedicinos, humanitarinių, fizinių, menų, socialinių ir technologijos mokslų studijų sričių bakalauro nuolatinių studijų programų antro–ketvirto kursų studentams. Viena stipendija mėnesiui sudaro 150 Eur. Stipendija studentui skiriama vieneriems studijų metams (dešimčiai mėnesių) su sąlyga, jog po pirmo studijų semestro studentas, kuriam yra skiriama stipendija, neturi skolų ir jo semestro vidurkis nėra daugiau kaip vienu balu žemesnis už praėjusio semestro balų vidurkį.

Kandidatai gauti stipendijas parenkami įvertinant praeitų metų gabiausius atitinkamos mokslo srities studijų programos studentus arba studentus, atlikusius išskirtinius darbus savo studijų srityje.

Dėl pretendavimo į UAB „Baltisches Haus“ vardinę stipendiją pasižymėję savo studijų srityje pirmos pakopos nuolatinių studijų programų 2–4 kursų studentai iki š. m. rugsėjo 22 d. asmenine iniciatyva gali kreiptis į savo fakulteto dekanatą.

Pretendentus Klaipėdos universitete atrenka rektoriaus įsakymu sudaryta stipendijų atrankos komisija.
Stipendija skiriama UAB „Baltisches Haus“ sprendimu.

Daugiau informacijos
Studentų reikalų skyrius
Tel.: (8 46)  39 89 96, 39 89 67