LT   |   EN      Mano KU   |   
Rektoriaus popietės bendruomenei ir partneriams
10-09-2018

Klaipėdos universitetas, prasidėjus naujiems akademiniams metams, rengia Klaipėdos universiteto Rektoriaus popietes, į kurias arbatos puodelio bus kviečiami akademinės bendruomenės atstovai, studentai, universiteto ambasadoriai, socialiniai ir verslo partneriai.

Laikinai Klaipėdos universiteto pareigas einantis prof. dr. Artūras Razbadauskas, siedamas glaudžiau bendradarbiauti su bendruomene ir partneriais, kvies neįpareigojančiam pokalbiui: aptarti esamą situaciją, išgirsti lūkesčius ir siekius, ieškoti bendrų sprendimų.

Rugsėjo 11 dieną, 14.30 val., Rektoriaus pasitarimų kambaryje į pirmąją KU Rektoriaus popietę rinksis Klaipėdos miesto tarybos nariai, Klaipėdos universiteto ambasadoriai, kurie yra baigę studijas, dirbę ar iki šiol dirbantys Klaipėdos universitete. Šiuo metu Klaipėdos miesto taryboje yra 13 Klaipėdos universiteto ambasadorių, kuriais universitetas ypač didžiuojasi.

Rugsėjo 13 dieną, 14 val., į antrąją Rektoriaus popietę bus kviečiami: Klaipėdos miesto mero pavaduotoja Judita Simonavičiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius Stasys Ruiba ir Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos direktorė Rita Podoliankienė.

Su savivaldybės ir švietimo įstaigų atstovais A. Razbadauskas aptars Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijoje iki 2030 metų suformuluotus tikslus ir uždavinius, vienas kurių – įsteigti universitetinių klasių ir universitetinę ikimokyklinę įstaigą, gimnaziją ir progimnaziją. Tuo tarpu Klaipėdos universiteto veiklos priemonių optimizavimo 2018–2019 metų plane suformuluotas uždavinys – padėti ugdyti talentus ir rengti specialistus regionui, įsteigiant universitetinę gimnaziją. Šie uždaviniai bus aptarti KU Rektoriaus pasitarimų kambaryje prie arbatos puodelio.