LT   |   EN      Mano KU   |   
Rekreacijos ir turizmo studijos – vienos perspektyviausių
27-06-2019

Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir turizmo katedros atstovai susitiko su Švietimo, mokslo ir sporto Ministru Algirdu Monkevičiumi. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos turizmo rūmų prezidentė, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos vadovė Žydrė Gavelienė. Diskutuota apie tai, kokių specialistų reikia rekreacijos ir turizmo sektoriui.

Susitikimo pradžioje Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja Diana Šaparnienė pristatė turizmo sektoriaus augimo tendencijas pasaulyje ir Lietuvoje, išryškino Vakarų Lietuvos regiono specifiką turizmo vystymo kontekste.

„Sparčiai auga turizmo specialistų poreikis, kurie formuotų turizmo politiką, kurtų ir įgyvendintų strateginius turizmo plėtros uždavinius. Tyrimai rodo, jog turizmo sektorius stokoja žmonių, kurie pasižymėtų visuminiu strateginiu mąstymu, kūrybiškumu, gebėtų valdyti situacijas ir priimti sprendimus, turėtų lyderystės savybių. Neatsitiktinai pasaulyje universitetinių bakalauro, magistro, doktorantūros studijų programų rekreacijos ir turizmo srityje skaičius auga. Klaipėdos universitete vykdomos Rekreacijos ir turizmo bakalauro bei Rekreacijos ir turizmo vadybos magistro studijos yra ne tik anksčiausiai pradėtos vykdyti  tokio tipo studijos Lietuvoje, bet ir vienintelės universitetinės studijos, orientuotos išskirtinai į rekreacijos ir turizmo sektorių“, – sakė D. Šaparnienė.

Ministro A. Monkevičiaus nuomone, universitetinių rekreacijos ir turizmo studijų poreikis yra neabejotinas.

„Aš tuo neabejoju, tai yra perspektyvi sritis. Labai gerai suvokiu, kad tai yra aktualu, kad to reikia ir kad tam reikia augančio skaičiaus ir aukštos kvalifikacijos universitetinį išsimokslinimą turinčių specialistų, kurie mokėtų dirbti dinamiškoje konkurencinėje aplinkoje, pasižymėtų kūrybiškumu, išmanytų turizmo paslaugų vystymą, technologines naujoves. Džiugu, kad uostamiesčio universitetas imasi šios temos“, – kalbėjo ministras.

Susitikime aptartas šiuo metu su Lietuvos universitetais diskutuojamas specialistų pagal poreikį rengimo modelis, galimos skatinimo priemonės. Šiame kontekste universitetinės rekreacijos ir turizmo studijos minimos tarp perspektyviausiųjų.

Pasak Ministro, Klaipėdos universitetas galėtų veikti kaip turizmo kompetencijų centras, kuriame būtų ne tik auginami specialistai, bet ir vykdomi moksliniai tyrimai, rengiamos mokslo studijos, nukreiptos į Lietuvos regionų turizmo reiškinių tyrimą. Būtų tikslinga dirbti kartu su verslu bei bendradarbiaujant su kitų universitetų mokslininkais.

Pasak Ž. Gavelienės, kol mes neturėsime daugiau aukščiausio lygio turizmo specialistų, mes pralaimėsime konkurencinę kovą su kitomis šalimis, todėl turizmo augimas gali nebūti toks, kokio tikimės.

„Turizme žmogiškasis faktorius yra pats svarbiausias elementas. Šiandien visos šalys, tarp jų ir Lietuva, konkuruoja tarpusavyje turizmo srityje. Labai svarbu išmaniai pristatyti šalį, pritraukti turistus, o tam reikalingi kūrybiški, strateginius sprendimus galintys priimti specialistai, reikalingi turizmo verslų vystytojai. Verslui yra gyvybiškai svarbu, kad šis universitetas ruoštų turizmo specialistus“, – teigė Ž. Gavelienė.

Kaip pažymėjo katedros lektorė R. Rupulevičienė, „Turizmo specialistai reikalingi taip pat ir miestų bei rajonų savivaldybėms, kurie geba dirbti  turizmo planavimo srityje, geba rengti ir įgyvendinti turizmo vystymo projektus“.

Pasak Rekreacijos ir turizmo katedros lekt. Daumanto Bočkaus, Klaipėdos universitetas rengia rekreacijos ir turizmo specialistus visai šaliai, tačiau daugiausia Vakarų Lietuvai.

„Tai yra pozityvu, nes dabartinėje šalies socioekonominėje situacijoje  mažai tikėtina, kad didžioji dalis sostinėje parengtų specialistų grįžtų dirbti į regioną, o Klaipėdos universiteto absolventai ženkliai prisideda prie Klaipėdos regiono turizmo vystymo klausimų sprendimo“, – teigė D. Bočkus.

Klaipėdos universiteto atstovai taip pat apsilankė Estravel Vilnius kelionių agentūroje ir aptarė bendradarbiavimo galimybes.

Rekreacijos ir turizmo katedros informacija