LT   |   EN      Mano KU   |   
Regioninė konferencija „Naujausi archeologiniai atradimai Pietų Žemaitijoje“
28-10-2016

Regioninė konferencija „Naujausi archeologiniai atradimai Pietų Žemaitijoje“

Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje 2016 m. spalio 27 d įvyko Šilalės rajono savivaldybės ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto organizuota regioninė konferencija „Naujausi archeologiniai atradimai Pietų Žemaitijoje“. Ja buvo siekiama supažindinti regiono moksleivius ir praeitimi besidominčią visuomenę su šiais metais Šilalės ir Tauragės rajonuose vykdytų archeologinių tyrimų rezultatais. Konferenciją įžanginiais žodžiais atidarė Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, Šilalės rajono administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Laukuvos gimnazijos direktorė Raimonda Kauneckienė. Šilalės rajono savivaldybės kultūros paveldo apsaugos vyriausioji specialistė Jurgita Viršilienė pranešime „Archeologinis paveldas Šilalės rajone: esama situacija“ aptarė šios paveldo rūšies būklę rajone. Šilalės rajonas yra turtingiausias piliakalniais, kurių šiandien saugoma 32, tad pagrindinė pranešimo dalis buvo skirta jų apsaugos problemoms. Doc. dr. Gintautas Zabiela (Klaipėdos universitetas) pranešime apibūdino Medvėgalio komplekso tyrimų rezultatus. Per dvi savaites trukusią bendrą Laukuvos gimnazijos ir Klaipėdos universiteto ekspediciją lokalizuota kūlgrindos vieta ties Medvėgalio kalnu, o pačiame kalne aptiktas I tūkstantmečio antros pusės kultūrinis sluoksnis, leidžiantis jį laikyti įtvirtintu Medvėgalio pilies priešpiliu. Savo įspūdžiais, gausiai iliustruotais nuotraukomis, su konferencijos dalyviais pasidalino tyrimuose dalyvavę Laukuvos N. Vėliaus gimnazijos moksleiviai ir Klaipėdos universiteto archeologijos specialybės studentai. Klaipėdos universiteto istorijos doktorantas Tomas Rimkus pristatė savo archeologinių žvalgymų ieškant akmens amžiaus gyvenviečių Skaudvilės (Tauragės r.) apylinkėse rezultatus. Prie upių aptiktos 6 vietos, kuriose rasta titnaginių ir kvarcinių radinių iš mezolito – neolito epochos. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantas Žilvinas Montvydas pateikė savo atliktų tyrimų Ivangėnų piliakalnių (Tauragės r.) aplinkoje pirminius duomenis. Ištyrus žvalgomuosius šurfus paaiškėjo, kad piliakalnių papėdės gyvenvietė užima žymiai didesnį plotą, nei kad saugoma dabar, o joje yra gerai išlikęs kultūrinis sluoksnis iš I tūkstantmečio – II tūkstantmečio pirmos pusės. Skaudvilės gimnazijos moksleiviai prisiminė šių kasinėjimų epizodus. Antanas Gedvilas konferencijos dalyviams nušvietė Ivangėnų piliakalnių svarbą Karšuvos žemės istorijai. Laukuvos N. Vėliaus gimnazijos moksleiviams, dalyvavusiems Medvėgalio ekspedicijoje, istorijos ir geografijos mokytojoms Astai Girgždienei ir Virgilijai Venckuvienei buvo įteiktos KU BRIAI padėkos, o gimnazijos direktorei Raimondai Kauneckienei ir Šilalės rajono savivaldybės kultūros paveldo apsaugos vyriausiajai specialistei Jurgitai Viršilienei  perduoti KU Rektoriaus Eimučio Juzeliūno padėkų raštai.

Konferencija sulaukė didelio dalyvių skaičiaus (virš 100), buvo puikiai organizuota. Tai kokybiškai naujas žingsnis tarp jaunimo populiarinant archeologinio paveldo apsaugą ir supažindinant moksleivius su naujausiais atradimais jų gimtajame krašte. Nėra abejonių, jog ir kitais metais Medvėgalio komplekso tyrimai sulauks tokio didelio moksleivių dėmesio ir noro pažinti savo gimtinės praeitį.

 

KU BRIAI informacija