LT   |   EN      Mano KU   |   
Radijo laida apie sveikatos mokslų inovacijas iš knygos „Mokslas ir menas Klaipėdos universitete 25+“
25-07-2016

X. Nuo integruotos sveikatos priežiūros iki inovacijų

Kartu su Klaipėdos universiteto įkūrimu 1991 m. ilgametes, tačiau siaurai specializuotas ikimokyklinio ugdymo pedagogų rengimo tradicijas papildė holistiniu požiūriu grindžiamos pradinio ugdymo studijos ir moksliniai tyrimai. KU mokslininkai pirmieji Lietuvoje pradėjo formuoti unikalią vaikystės pedagogikos studijų mokyklą, kuri sparčiai augo, apimdama kūno kultūros, muzikos, socialinės, religijos pedagogikos, familistikos, pedagoginės psichologijos kryptis. KU mokslininkai kartu su Klaipėdos miesto lopšeliu-darželiu „Šaltinėlis“ 1991–1995 m. vieni pirmųjų Lietuvoje atliko unikalų pedagoginį-psichologinį eksperimentą, kurio tikslas buvo sukurti humanistinės psichologijos idėjų pritaikymo modelį ikimokyklinio ugdymo procese. Šio eksperimento rezultatai sudarė prielaidas plėtoti pažangias ugdymo kultūros idėjas Klaipėdos mieste. Toliau KU moksliniai tyrimai plėtojami ugdymo sociologijos ir vaikystės kultūrologijos kryptimi, siekiant atskleisti vaikystės fenomeną kaip visuomenės sukonstruotą socialinį-kultūrinį žinojimą. Šie tyrimai didino visuomenės ir švietimo bendruomenės modernų sąmoningumą ugdymo klausimais.

Kokybiškai naujas prielaidas plėtoti ugdymo proceso psichologinių aspektų modeliavimą sudaro nuo 2013 m. plėtojamos psichologinio konsultavimo studijos ir moksliniai tyrimai. Įsteigtas Psichologinio konsultavimo centras, kuris sudaro galimybes plėtoti modernias kompleksines psichologinio pedagoginio konsultavimo įgūdžių formavimo programas, vykdyti aukštojo mokslo didaktikos ir studijų kokybės gerinimo tyrimus. Centre yra psichofiziologijos laboratorija.

„Proto tonai 25+“ – teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi „RadijoGAMA“ 99 FM. Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.